LANNA FOLKLIFE MUSEUM

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (บริเวณพื้นที่รอบนอก)
LANNA FOLKLIFE MUSEUM

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (บริเวณพื้นที่รอบนอก)

ศิลปิน/ARTISTเวลาเปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์
(ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.พ. 2564)
วันพุธ – อาทิตย์ 8:30 น. – 16:30 น.


การเดินทาง
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
ผลงานจัดแสดงอยู่รอบนอกตัวอาคารหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ | FACEBOOK


สนับสนุนโดย