opening event

กำหนดการ

พิธีเปิดนิทรรศการ “ART for AIR” ศิลปะเพื่ออากาศ

โดย กลุ่มศิลปิน Art for Air ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่และสภาลมหายใจเชียงใหม่ 

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

หมายเหตุ : 

    – การจัดงานจะดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 

    – การเข้าชมนิทรรศการฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ถึงเวลา 20.00 น. 

พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ “ART for AIR ศิลปะเพื่ออากาศ 

– ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาและลานด้านหน้าอาคาร   และ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ 

– โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซ็นทรัล 

– Dream Space 

– The Meeting Room 

– MAIIAM Contemporary Art Museum (พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม) 

– Gallery Seescape 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


สนับสนุนโดย