VENUE

VENUE / สถานที่


หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
(อาคารส่วนหลัง)

วันและเวลาจัดแสดง : วันพุธ – วันอาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08:30 – 16:30 น.
ปิดทำการ : วันจันทร์ – วันอังคาร


ที่ตั้ง / LOCATION

รายชื่อศิลปิน

English / ไทย