ArtforAir06012021

Art for Air จากฝุ่นควันสู่วิกฤติสภาวะโลกร้อน


เมื่อเราพูดถึงปัญหาเรื่อง “ฝุ่นควันสู่วิกฤติสภาวะโลกร้อน” ทำให้เรานึกถึงวิถีการดำเนินชีวิตแนวใหม่ของประชากรโลก (new normal) การเกิดวิกฤตการณ์โรคระบาด (Covid-19) ที่ทำให้เราทุกคนต้องตระหนักถึงการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตอย่างมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม การเมือง ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดลงอย่างกระทันหัน หยุดการผลิตและการเดินทางทั่วโลก (lockdown) เป็นเหมือนสภาพสุญญากาศ สภาวะว่างเปล่าที่ทำให้ทุกคนต้องกลับมาคิดทบทวนและตั้งคำถามว่า มนุษย์ได้พาโลกมาถึงจุดวิกฤตินี้ได้อย่างไร?


เราเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาโรคระบาดเพราะมันเป็นรูปธรรม เราจึงเห็นถึงการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เรากลับละเลยในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาวิกฤติสภาวะโลกร้อน เพราะมันดูเหมือนเป็นนามธรรมหรือเป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งเราเข้าใจผิดอย่างมาก เพราะแท้จริงแล้วมันเป็นปัญหาที่ใก้ลตัวมาก จนเราไม่รู้สึกตัวหรือจะพูดอีกอย่างว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่ภายในตัวเราทุกคนตลอดเวลา หรือที่เรียกว่าการตายผ่อนส่ง เช่น เรื่องของอากาศเป็นพิษ PM2.5 ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง ขาดความแข็งแรงทำเกิดโรคติดต่อได้ง่าย และ น้ำเสีย นำ้ท่วม ไฟป่า ภัยพิบัติต่างๆ เกิดจากการสูญเสียระบบนิเวศ

มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 ํC

มิเช่นนั้น สภาพอากาศจะเสียหายถาวร

IPCC, 2018

จากข้อมูลงานวิจัย IPCC ปี 2018 กล่าวว่า
มนุษย์เรามีความจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 ํC (ขณะนี้เพิ่มไปแล้วเป็น 1.1 ํC)
มิเช่นนั้น สภาพอากาศจะเสียหายถาวร ซึ่งมนุษย์เราจะไม่สามารถแก้ไขได้อีก
อุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่
เพิ่มขึ้นจะสร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศแหล่งอาหารในอนาคต จะต้องมีผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศที่
รุนแรง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายนั้นรวมประเทศไทย
ด้วย งบประมาณคาร์บอนที่เรามีเหลือขณะนี้มีอยู่ที่แค่ 8 ปี ก่อนที่โลกจะแตะเส้นที่กำหนดไว้และยังไม่มี
ประเทศใดในโลกลดก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จตามเป้าหมาย

เราหวังที่จะเห็นความร่วมมือของทุกคนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติสภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม เช่นที่เราร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการแก้ไขปัญหาโรคระบาด Covid-19 การใส่หน้ากากและการมีระยะห่างทางสังคม


สุดท้ายนี้เราหวังว่ากิจกรรม Art for Air ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของศิลปินและนักวัฒนธรรมต่าง ๆ จะ
มีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ทำให้เกิดปัญญาและเห็นถึงคุณค่าความสามารถที่มีอยู่ภายใน
ตัวเราทุกคนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน

ทีมงานและศิลปินกลุ่ม Art for Air
๖ มกราคม ๒๕๖๔