CHIANG MAI CITY ARTS & CULTURAL CENTER

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อาคารส่วนหลัง)
CHIANG MAI CITY ARTS & CULTURAL CENTER

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อาคารส่วนหลัง)

ศิลปิน/ARTISTเวลาเปิดทำการ 5 วันต่อสัปดาห์
(ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.พ. 2564)
วันพุธ – อาทิตย์ 8:30 น. – 16:00 น.


การเดินทาง
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
นิทรรศการแสดงในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อาคารส่วนหลัง) ชั้น 2
และ บริเวณรอบๆ อาคาร รวมถึง พื้นที่ด้านข้างเจดีย์ภายในรั้วเดียวกันหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ | FACEBOOK


สนับสนุนโดย