DDMY


ดีดีเอ็มวาย สตูดิโอ
ddmy studio


ddmy studio (D01)

ddmy studio คือ สตูดิโอออกแบบ และ ผลิตสื่อ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ Interactive ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานร่วมกับ ศิลปิน ภาคเอกชน รวมถึง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ ทั้งในเชียงใหม่และพื้นที่อื่นๆ ในหลายๆ ส่วนของประเทศ
นอกจากนี้ ทีมงานยังมีความสนใจในเรื่อง สิ่งประดิษฐ์ หรือ การสร้างผลงานจากเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะ หรือ บทสนทนาระหว่างผู้ชม และ ผู้ผลิต ซึ่งอาจนำไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ต่อไป


ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

คนฝาก คือ เครื่อง ตรวจจับไฟต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมาจากแนวความคิดที่ว่า หากมีอุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนได้ว่า กำลังมีไฟป่าเกิดขึ้นในบริเวณไหน จะสามารถทำให้ทีมงาน หรือ สมาชิกที่ดูแลป่า ได้เข้าไปดับไฟในพื้นที่ได้ทันก่อนไฟจะลุกลามมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT (Internet of Things) เบื้องต้นในการทำงาน

แต่ปัญหาที่สำคัญ คือ ในพื้นที่ป่าลึกมักไม่มีคลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือว่า เป็นเส้นทางมาตรฐานในการส่งข้อมูลไปแจ้งเตือนของระบบ IOT ทั่วไป

ทางสตูดิโอจึงนำเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างการส่งสัญญาณวิทยุมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
โดยมีแนวคิดจะนำเครื่องตรวจจับไฟแต่ละเครื่องไปผูกกับต้นไม้ หลายๆ พื้นที่ที่ไม่มีคนคอยดูแลและอาจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ที่ผูกไว้จะสามารถส่งสัญญาณต่อกันไปได้เรื่อยๆ เป็นเครือข่ายในตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

สัญญาณวิทยุที่ส่งต่อกันไปเรื่อยๆ นั้น จะถูกส่งต่อไปยังจุดแจ้งเตือนของหมู่บ้าน หรือ ชุมชน แล้วแจ้งเตือนผ่านเสียงตามสาย จอทีวี หรือ บริเวณที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ทราบว่า บริเวณจุดไหน ที่มีไฟไหม้เกิดขึ้นเพื่อให้เข้าไปดับไฟได้ทันเวลา ก่อนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง

คำแนะนำในการรับชมผลงาน : ยกมือหน้ากล่องที่มีหลอดไฟ เพื่อให้ “ไฟจำลอง” เริ่มทำงาน (ไฟจะติด 8 วินาที) สังเกตบริเวณฉายโปรเจคเตอร์ที่พื้นทางเข้างาน ตำแหน่งที่เกิดไฟ จะปรากฏขึ้นบนจอภาพ

คนฝาก(ต้นแบบ) : อุปกรณ์เตือนไฟในป่าลึก โดยไม่ต้องพึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ


สถานที่แสดงผลงาน
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล


สนับสนุนโดย