JOOD JUNG


JOOD JUNG


Jood Jung (J03)

เกี่ยวกับศิลปิน / About


Jood Jung หรือ วรัญญา ทองบ่อ เกิดปี 1991 ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มศิลปะแสดงสด เชียงใหม่ (Chiangmai performance art) และนักกิจกรรมทางศิลปะที่มีผลงานอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลงานทดลองสื่อประสม จิตรกรรม และศิลปะการแสดงสด นอกจากนี้ Jood jung ยังเคยร่วมกิจกรรมศิลปินในพำนัก ณ Làng Art Dorm เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โดยล่าสุด Jood jung มีนิทรรศการเดี่ยวในชื่อ “บนผืนน้ำมีดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่อีกดวง” (On the surface of water, There was another sun and another moon) ณ Mindful Eating โป่งน้อย เชียงใหม่ ในปี 2021 ปัจจุบัน Jood jung ยังคงทำงานศิลปะคู่ขนานไปกับการใช้ชีวิตในเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์ศิลปะโดยไม่จำกัดเทคนิค

‘Jood Jung’ or Waranya Thongbor was born in Bangkok in 1991. She completed her undergraduate studies from the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, where she was also a member of the Chiang Mai Performance Art group, as well as an artist activist with a regular stream of new works, be they experimental mixed-media pieces, paintings, or even live performances. Jood Jung also has participated in an artist residency program at the Làng Art Dorm in Hue, Vietnam. Most recently, Jood Jung was featured in a solo exhibition called “On the surface of water, There was another sun and another moon”, shown at Mindful Eating in Pong Noi, Chiang Mai, in 2021. She currently resides in Chiang Mai, where she uses her everyday life as inspiration to create new pieces of art across a variety of disciplines.

ART FOR AIR Interview VDO


แนวความคิด / Concept


Jood Jung หรือ วรัญญา ทองบ่อ เกิดปี 1991 ที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยผลงานไอศกรีมหลอดของ Jood jung ภายใต้ชื่อ “ไอศกรีม 4 ธาตุฝุ่น” กล่าวได้ว่าเป็นเป็นศิลปะการแสดงสด (performance art) ที่ผลิตไอศกรีมแบบมือทำเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ชม โดยไอศกรีมที่ศิลปินได้ทำแจกในวันเปิดนิทรรศการมีแนวคิดของการกินตามธาตุจากทฤษฎีแพทย์แผนไทยที่เชื่อว่า คนเราเกิดมาในร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ การใช้รสอาหารมาช่วยปรับสมดุลของร่างกายที่เกิดจากภาวะธาตุเสียสมดุล อาจเป็นหนทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมได้ด้วยตนเอง จากการที่ใส่ใจในปัญหาของสุขภาพของมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนโลกในขณะที่เกิดปัญหาฝุ่นควัน Pm2.5 ซึ่งทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นเกิดปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ตามมา ศิลปินเล็งเห็นถึงธาตุทั้งสี่ที่ทุกคนนั้นมีอยู่ในตัว จึงก่อเกิดเป็นไอศกรีม 4 รส ชาติที่เหมาะกับคนทั้ง 4 ธาตุมาให้ทุกคนเลือกสรรและเลือกชิมกันในนิทรรศการ Art for Air ครั้งนี้

This ice cream popsicle piece from Jood Jung was created under the name ‘The 4 Elements of Dust’. It could be considered a performance piece, which involves the making and distributing of ice cream popsicles. The artist made and gave out these popsicles during the exhibition’s opening based on traditional Thai medicinal beliefs, which posited that the human body was made up of four elements: Earth, Water, Air, and Fire. By regulating the flavor of our food, it is believed that we can maintain an equilibrium between the elements within us, which can also be considered a holistic approach to self care. Concerned for the state of human well-being amidst the worsening PM2.5 crisis in various parts of the world, which has given rise to many human illnesses, the artist aims to remedy this by addressing the elemental imbalances within us through 4 flavors of ice cream, fit for anyone to enjoy while they peruse the works included in the Art for Air exhibition.


ภาพถ่ายผลงาน


สถานที่แสดงผลงาน
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่(อาคารส่วนหลัง)


สนับสนุนโดย