KAMIN LERTCHAIPRASERT


คามิน เลิศชัยประเสริฐ
KAMIN LERTCHAIPRASERT


คามิน เลิศชัยประเสริฐ (K01)

คามิน เลิศชัยประเสริฐ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507 ที่ลพบุรี ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2530 ย้ายไปศึกษาและใช้ชีวิตในเมืองนิวยอร์กช่วงปี พ.ศ.2532 คามินเข้าศึกษาที่ The Art Student League of New York และกลับมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2535 และย้ายมาอาศัยที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2539 ได้ร่วมก่อตั้งโครงการ The Land ร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (ปัจจุบันคือมูลนิธิที่นา) ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและงานศิลปะร่วมสมัย ความสนใจในปรัชญาชีวิตและศิลปะของคามินนำไปสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ในปี พ.ศ. 2551 สำหรับคามินศิลปะ คือ การประกอบพิธีกรรมที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ธรรมชาติ และโลกมากขึ้น คามินมีผลงานจัดแสดงเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการมองพื้นที่และเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติที่ปฏิบัติในทุกๆ วันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

ในฐานะศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air คามิน เลิศชัยประเสริฐ ได้ทำความเข้าใจกับปัญหาฝุ่นควันและมองภาพรวมของปัญหาในระดับสากล โดยเฉพาะความประทับใจที่มีต่อ เกรต้า ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) เด็กผู้หญิงชาวสวีเดนที่แสดงทัศนคติอันแรงกล้าต่อปัญหาโลกร้อนในที่สาธารณะ ผลงานชื่อ “ลมหายใจเดียวกัน” คามินต้องการสะท้อนพลังงานของเด็กคนหนึ่งที่มีความรักความเมตตา โดยเฉพาะความจริงใจที่ต้องการแก้ปัญหา ความสงสัยต่อผู้มีอำนาจในโลกใบนี้ที่ยังไม่ตระหนักต่อปัญหาขนาดใหญ่ โดยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โลกร้อนคือสภาวะที่รุนแรงมากจนกำลังถึงจุดวิกฤติ คามินสร้างประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์ของเกรต้าพร้อมกับวลีที่เธอเคยพูดว่า “บ้านเรากำลังไฟใหม้” เป็นวลีที่ช่วยเตือนภัยให้กับโลกใบนี้และให้มนุษย์ร่วมมือกัน ศิลปินเชื่อว่าหากธรรมชาติอยู่ไม่ได้ มนุษย์ สัตว์ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน อนุสาวรีย์นี้ประกอบกับประติมากรรมจากต้นขนุนที่ล้มตายตามธรรมชาติ คามินได้นำมาแกะสลักเป็นภาพโครงกระดูก ฝูงช้าง เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่ต้องอยู่ร่วมกัน


สถานที่แสดงผลงาน
บริเวณลานสามกษัตริย์


สนับสนุนโดย