KAMIN LERTCHAIPRASERT


คามิน เลิศชัยประเสริฐ
KAMIN LERTCHAIPRASERT


คามิน เลิศชัยประเสริฐ (K01)

เกี่ยวกับศิลปิน / about


คามิน เลิศชัยประเสริฐ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2507 ที่ลพบุรี ประเทศไทย สำเร็จการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2530 ย้ายไปศึกษาและใช้ชีวิตในเมืองนิวยอร์กช่วงปี พ.ศ.2532 คามินเข้าศึกษาที่ The Art Student League of New York และกลับมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2535 และย้ายมาอาศัยที่เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2539 ได้ร่วมก่อตั้งโครงการ The Land ร่วมกับฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (ปัจจุบันคือมูลนิธิที่นา) ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และเน้นการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและงานศิลปะร่วมสมัย ความสนใจในปรัชญาชีวิตและศิลปะของคามินนำไปสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์จิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที่ 31 ในปี พ.ศ. 2551 สำหรับคามินศิลปะ คือ การประกอบพิธีกรรมที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ธรรมชาติ และโลกมากขึ้น คามินมีผลงานจัดแสดงเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการมองพื้นที่และเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติที่ปฏิบัติในทุกๆ วันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ

Kamin Lertchaiprasert was born in the year 1964 in Lopburi, Thailand. He completed his Bachelor of Arts degree (specialized in Printed Images) from the Silpakorn University, Bangkok, in 1987. Kamin later moved to New York in 1989, where he studied atThe Art Student League of New York, before moving back to Thailand in 1992, then Chiang Mai in 1996. He would also become one of the founders of The Land, along with Rerkrit Teeravanich. Presently known as the The Land Foundation, it is a creative space that focuses on group gatherings and activities related to agriculture and contemporary art. His interest in the mysteries of life and art has led Kamin to establish the 31st Century Museum of Contemporary Art in 2008. For Kamin, art is a ritual that is meant to allow one to better know oneself, nature, and the world. Kamin has produced a regular stream of works for both solo and group exhibitions, all of which revolve around the concepts of life and the spirit, especially his pondering on the nature of space and time, an intellectual exercise that he has performed until it has become as much a part of his daily routine as his art.

ART FOR AIR Interview VDO


แนวความคิด / Concept


ในฐานะศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air คามิน เลิศชัยประเสริฐ ได้ทำความเข้าใจกับปัญหาฝุ่นควันและมองภาพรวมของปัญหาในระดับสากล โดยเฉพาะความประทับใจที่มีต่อ เกรต้า ธันเบิร์ก (Greta Thunberg) เด็กผู้หญิงชาวสวีเดนที่แสดงทัศนคติอันแรงกล้าต่อปัญหาโลกร้อนในที่สาธารณะ ผลงานชื่อ “ลมหายใจเดียวกัน” คามินต้องการสะท้อนพลังงานของเด็กคนหนึ่งที่มีความรักความเมตตา โดยเฉพาะความจริงใจที่ต้องการแก้ปัญหา ความสงสัยต่อผู้มีอำนาจในโลกใบนี้ที่ยังไม่ตระหนักต่อปัญหาขนาดใหญ่ โดยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์โลกร้อนคือสภาวะที่รุนแรงมากจนกำลังถึงจุดวิกฤติ คามินสร้างประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์ของเกรต้าพร้อมกับวลีที่เธอเคยพูดว่า “บ้านเรากำลังไฟใหม้” เป็นวลีที่ช่วยเตือนภัยให้กับโลกใบนี้และให้มนุษย์ร่วมมือกัน ศิลปินเชื่อว่าหากธรรมชาติอยู่ไม่ได้ มนุษย์ สัตว์ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน อนุสาวรีย์นี้ประกอบกับประติมากรรมจากต้นขนุนที่ล้มตายตามธรรมชาติ คามินได้นำมาแกะสลักเป็นภาพโครงกระดูก ฝูงช้าง เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่ต้องอยู่ร่วมกัน

As one of the driving forces behind the Art for Air program, Kamin Lertchaiprasert has intimate knowledge of the issue of dust pollution, and approaches the issue from an international perspective. He is especially impressed by the efforts of Greta Thunberg, the young teenage activist from Norway who made her strong opinions on climate change known around the world. In the piece ‘A Shared Breath’, Kamin wants to reflect the energies of this one child so filled with love and compassion, along with her earnest desire to confront the problems and the doubt she expresses in the world’s authority figures, who still seem oblivious to the impending crisis even though empirical scientific evidence warns global warming has progressed to the point of no return. Kamin has created this sculpture to serve as a monument to Greta, engraved with her iconic statement that ‘our house is on fire’, a phrase that is equal parts warning and call for cooperation among the peoples of the world. The artist believes that should nature perish, then humans and animals won’t be long for this world as well. The monument is displayed beside a wooden sculpture created from a jackfruit tree that fell over naturally. Kamin has carved the wood into the form of a skeleton and an elephant herd, to convey the need for coexistence within an ecosystem.สถานที่แสดงผลงาน
บริเวณลานสามกษัตริย์


สนับสนุนโดย