ORIT DRORI


โอริท โดรรี
ORIT DRORI


โอริท โดรรี (O01)

Orit Drori ช่างภาพ ศิลปินและภัณฑารักษ์ชาวอิตาลี เชี่ยวชาญทางด้าน Conceptual Art และ ประเด็นสังคม เธอทำงานร่วมกับสำนักข่าว La Repubblica และ the Gruppo Editoriale L’Espresso มาเป็นเวลากว่า 7 ปี
ที่ผ่านมาเธอ ผลิตผลงานภาพถ่ายและสื่อหลากหลายชนิดในฐานะศิลปินอิสระและจัดแสดงผลงานในหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็น อิตาลี อิสราเอล สาธารณะรัฐ เช็ก ออสเตรีย กรีซ และประเทศไทย 

ART FOR AIR Interview VDO


แนวความคิด

ผลงานศิลปะจัดวางวัสดุจริงและภาพถ่ายชิ้นนี้ ศิลปิน Orit Drori ต้องการพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับป่าไม้ทั่วโลก และองค์ความรู้ความเข้าใจที่มนุษย์มีต่อต้นไม้ และป่าไม้นั้นน้อยนิดมาก และโดยมากยังเป็นข้อมูลที่ผิด ศิลปินยังกล่าวถึงข้อมูลป่าไม้ใหม่ จากการศึกษาและพบกว่า ต้นไม้หรือป่าไม้นั้น มีการรับรู้ มีระบบสังคม และสื่อสารระหว่างกัน โลกที่ปราศจากป่าไม้ เป็นโลกที่จะปราศจากอากาศและออกซิเจน การหายไปของบ้านและถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วน และการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงอย่างเกิดจะจินตนาการได้ และในปัจจุบันตัวเลขของต้นไม้ที่ถูกโค่นที่เป็นไปเพื่อเหตุผลทางการค้าเกิดขึ้นราว 2,400 ต้นต่อนาที  

Forest 2018 – digital photograph printed on paper 400 x 110 cm
 Forest 2020 – earth, ash and burnt wood 5 x 3 m

สถานที่แสดงผลงาน
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่(อาคารส่วนหลัง)


สนับสนุนโดย