PICHAI PONGSASAOVAPARK


พิชัย พงศาเสาวภาคย์
PICHAI PONGSASAOVAPARK


พิชัย พงศ์เสาวภาคย์ (P05)

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ เกิดที่สงขลา ในปี พ.ศ. 2506  จบการศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาจิตรกรรมที่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังศึกษาในหลักสูตรภัณฑารักษ์ศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรด้านพิพิธภัณฑ์และแกลเลอรีศึกษาในปี พ.ศ. 2558 ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State University) สหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน พิชัยเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ทั้งงานจิตรกรรมนามธรรม สื่อประสม และภาพถ่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันผลงานของเขาเริ่มเด่นชัดในประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ผลงานของพิชัยอยู่ในการสะสมของรัฐและเอกชน เช่น มูลนิธิลูเซียโน เบเนตอง (Luciano Benetton) ในมิลาน อิตาลี สถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในวอชิงตันดีซี และองค์การสหประชาชาติในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เป็นต้น พิชัยมีนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่มอย่างต่อเนื่อง นอกจากการทำงานศิลปะที่แสดงถึงความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว พิชัยยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษาหลายครั้ง โดยเฉพาะการได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมหัวข้อ ASEAN Enhancing People to People Connectivity: Contemporary Arts, Design Education, Intellectual Property and Cultural Exchange จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2557 เป็นต้น 

PICHAI PONGSASAOVAPARK – Opening Performance


แนวความคิด

จากความสนใจในการผสานวิธีการทำงานศิลปะหลายๆ แขนงเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นวีดีโอ จิตรกรรม สื่อแสดงสด รวมถึงศิลปะการจัดวาง สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ต้องการที่จะบอกเล่าเรื่องราวปัญหาของเกษตรเชิงเดี่ยวที่เป็นส่วนสำคัญของปัญหาฝุ่นควัน โดยสินค้าการเกษตรส่วนหนึ่งจะถูกรถบดอัดถนน บีบอัดลงบนผืนผ้าใบ โดยกระบวนการนี้เป็นการหยอกล้อไปกับวิธีการทำลายของกลางที่ผิดกฏหมายในกระบวนการยุติธรรม แต่ในอีกนัยหนึ่งการบีบอัดนั้นก็ยังอุปมาไปถึงเกษตรกรที่ถูกกดทับจากทุนนิยมให้แทบไม่มีทางเลือกในการทำอาชีพการเกษตรเช่นกัน กระบวนการแสดงสดนี้จะเป็นการตั้งคำถามถึงโครงสร้างของการเกษตรในมหภาค และการจัดการของบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังฝุ่นควัน pm 2.5 โดยนอกจากการแสดงสดแล้ว วัตถุที่ได้จะถูกนำไปจัดวางในนิทรรศการต่อไป 


สถานที่แสดงผลงาน
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล


สนับสนุนโดย