RIRKRIT TIRAVANIJA


ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
RIRKRIT TIRAVANIJA


ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช (R01)

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

กำลังเก็บรวมรวมข้อมูลและแนวคิดของศิลปิน
ข้อมูลจะมีการเพิ่มเติมภายหลัง


สถานที่แสดงผลงาน
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่(อาคารส่วนหลัง)


สนับสนุนโดย