TAWATCHAI PUNTUSAWASDI


ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์
TAWATCHAI PUNTUSAWASDI


ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ (T01)

ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ เกิดที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2514 จบการศึกษาในระดับศิลปบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2536 และปริญญาโทจากคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ. 2544 ธวัชชัย เคยได้รับรางวัลสำคัญๆ เช่น รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ในปี พ.ศ. 2536 รางวัลชนะเลิศ ประติมากรรม OSAKA Triennale Bureau ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2538 รางวัลทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 15 ในปี 2558 และได้รับเลือกให้เข้าร่วมแสดงผลงานใน The 21st Biennale of Sydney ในปี พ.ศ. 2561 เป็นต้น ผลงานประติมากรรมของธวัชชัย ว่าด้วยการสร้างรูปลักษณ์จำลองสามมิติจากการรับรู้ด้วยผัสสะ ด้วยการผสมข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเห็นและเชื่อว่าเป็นการเข้าถึงความจริงของสิ่งต่างๆ เช่น ทัศนียวิทยา คณิตศาสตร์ ผสมผสานกับกระบวนการเชิงช่าง ผลงานของเขาเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยประติมากรรมที่มีรูปทรงสลับซับซ้อน ผ่านการคำนวณอย่างแม่นยำ บวกกับฝีมือเชิงช่างอันประณีต ปัจจุบันธวัชชัยพำนักและทำงานในจังหวัดเชียงใหม่   

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

ประติมากรรมของ ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ เกิดขึ้นจากการหาสูตรคำนวณทรงกลมสามมิติบนกระดาษ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาฝุ่น pm2.5 ประติมากรรมชิ้นนี้ได้ถ่ายทอดรูปทรงของฝุ่นในแบบขยายเพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงปัญหาของวัตถุที่เล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบทุกๆ ชีวิต ผลงานประติมากรรมของธวัชชัยขนานแนบไปกับองค์ความรู้ ศาสตร์วิชา และความเชื่อที่มนุษย์มีต่อโลก จนทำให้เราเห็นว่าแท้จริงไม่ว่าเราจะพยายามบอกเล่าลักษณะหรือเรื่องราวเกี่ยวกับโลกด้วยวิธีอะไรก็ตาม สุดท้ายโลกก็ยังคงแบนอยู่บนระนาบเดียวกันกับวิถีชีวิตของเรานั่นเอง การคำนวณวัดอย่างละเอียดได้กลายเป็นสำบัดสำนวนทางศิลปะของประติมากรรมชิ้นนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์ความรู้ของมนุษย์นั้นไม่อาจแยกออกจากสภาพแวดล้อม และปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ก็คือปัญหาที่มาจากมนุษย์เช่นกัน

ผลงาน (On Process) : Dusty Sphere on Parabolic (เงาฝุ่น)

สถานที่แสดงผลงาน
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล


สนับสนุนโดย