CONCERN: Nitaya Ueareeworakul at NOIR ROW ART SPACE

CONCERN By Nitaya Ueareeworakul 15 JUL – 27 AUG 2023 ผลงานในนิทรรศการนี้เป็นงานที่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563-2566 โดยแนวคิดส่วนหนึ่งในการทำงาน เกิดจากการสำรวจตัวตนของนิตยา เรี่ยวแรงที่ถดถอย รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามสังขาร จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ว่า “ทำอย่างไรให้เป็นการทิ้งภาระไว้เบื้องหลังและโลกให้ได้น้อยที่สุด ขณะที่เธอยังสามารถทำได้” ในความเป็นแม่และแม่บ้าน นิตยาได้เริ่มสำรวจสิ่งของที่สะสมและตกค้างตั้งแต่อดีต โดยสิ่งหนึ่งที่พบในหมวดหมู่เหล่านั้นก็คือ วัสดุจำพวกกระดาษ ซึ่งเป็นกระดาษเหลือใช้จากชีวิตประจำวันของเธอและลูก ที่เธอได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2554 อาจมองได้ว่า วัสดุดังกล่าวไม่เพียงเป็นเสมือนตัวแทนของช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนิตยา แต่กลายมาเป็นงานศิลปะที่จัดแสดงในพื้นที่ ในชั่วขณะใดขณะหนึ่งอีกด้วย กล่าวคือความทรงจำของเธอได้ถูกรวบรวมและทำให้เป็นปัจจุบัน ให้ผู้ชมงานรับรู้ในลักษณะประสบการณ์ ณ ตรงหน้า ราวกับเป็นอัตชีวประวัติที่บอกเล่าเรื่องราวของศิลปิน มากไปกว่านั้นสิ่งที่งานชุดนี้นำเสนออาจไม่ได้อยู่ในตัววัสดุอย่างกระดาษหรือที่เราเข้าใจว่าเป็น “กระดาษ” เพียงอย่างเดียว หากแต่นำเสนอมุมมองอื่นๆ ที่สามารถมองวัตถุหนึ่งๆ ได้อย่างหลากหลาย (ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาสำคัญของนิทรรศการ) นิตยา เอื้ออารีวรกุล Nitaya Ueareeworakul (เกิด 2509, อุดรธานี) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากจบการศึกษา […]

araya

7 September 2023