สม-ดุล เชียงใหม่

สม-ดุล เชียงใหม่ “เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 ในธีม “Eat Healthy, Breath Happily”ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 17:00 น. งานครั้งนี้เรามีกิจกรรมสนุก ๆ มากมายและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกระเเสการบริโภคในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ให้ตัวเราเเละคนที่เรารักได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้กับเราในบรรยากาศชิวๆ เสพงานศิลป์ ฟังเพลงสบาย ๆ สนุกกับกิจกรรรมเวิร์กซ๊อปและรับฟังเสวนาการแลกเปลี่ยนมุมมอง เดินเล่นตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพลิน ๆ ได้ที่ สถานที่จัดงาน : ป่าในเมือง แม่เหียะ เชียงใหม่(Doi Suthep Pui National Park entrance)https://goo.gl/maps/WhYrXXbr13U4oeMp7 Facebook: สม-ดุล เชียงใหม่ สนับสนุนโดย

araya

1 December 2022

Maispace

Maispace Presents THE OPERATION FINALE THE OPERATION FINALE คือโปรเจ็คที่รวบรวมการตกค้างของวัสดุจากเสื้อยืด ที่อยู่นอกเหนือวงจรมาถอดรื้อและแผ่ขยายปรากฎการณ์ของเสื้อยืดและ Look Comb ร่วมเวลา 20 ปีที่ไดห้ยิบจับวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นขยะของประเทศโลกที่ 1 นับตั้งแต่ปี 1960 ที่เทคโนโลยีการพิมพ์ลายเกิดขึ้นเสื้อยืดไดก้ลายเป็นป้ายประกาศในทุกพื้นที่ แม้ว่าเสื้อยืด คือวัฒนธรรมหลักที่ทุกกลุ่มวัยที่ใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ขณะเดียวกันการผลิตทั้งวัสดุและกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและอากาศที่แก้ไม่จบสิ้นและทำให้ผู้คนต่างเพิ่มมูลค่าด้วยการหมุนวนใช้ซ้ำกันอยู่เรื่อยมา นิทรรศการนี้จึงตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงอีกมิติของวัสดุที่แปรเปลี่ยนแต่ยังคงดำรงอยู่และเพื่อยืนยันถึงปัญหาขยะจากสิ่งทอที่ยังคงตกคา้งและล้นหลามอยใู่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมผลงานของ Look Comb ที่เคยจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม เกาหลี ออสเตรเลีย รวมถึงการสร้างผลงานชุดใหม่ นอกจากนี้บางส่วนของวัสดุเสื้อยืดที่สะสมไว้ของ Look Comb ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้งโดย Juno (จูโน่), นงลักษณ์ บุญสม (อิ๋ง) และ ธนชล คุ้มคชสีห์ Facebook: Maispace | IG: The Operation FinaleEmail: maispace231@gmail.com Tell: 086 516 […]

araya

1 December 2022

Studio 88

Studio 88 Artist Residency The AiR We Breathe Residency Programme In this special residency, the AiR We Breathe Residency Programme, Studio 88 wants to create a dialogue between different experiences of, and artistic responses, to the air we all breathe under the theme “Air Quality, Quality Air”. One of the areas that is attracting a […]

araya

1 December 2022

ATTA

Trash : Treasure “ขยะ และขุมทรัพย์” นักสิ่งแวดล้อมได้ชี้ให้เห็นว่าเราสร้างขยะรวดเร็วกว่าความสามารถใรการบริหารจัดการขยะของเรา มลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีสโลแกนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ว่า “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” ซึ่งมีหลายๆ คนได้เริ่มปรับวิถีการใช้ชีวิตตามแนวความคิดนี้แล้ว ศิลปินและนักออกแบบได้มีการใช้วัสดุต่างๆ ในการแสดงความคิดของตนผ่านผลงานของเขา โดยวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแนวความคิดทางศิลปะของเขาเหล่านั้น มีศิลปินบางคนได้ทำการศึกษา ค้นหาวัสดุที่ใช้แล้ว หรือ วัสดุที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ฝนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยรวมของการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำที่ว่า “ขยะของคนคนหนึ่งเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่ง” ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญในการทบทวนวิถีชีวิตของพวกเขาอีกด้วย ในนิทรรศการนี้ศิลปินได้สำรวจแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” และได้มอบคุณค่าและชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน รวมถึงทำให้วัสดุเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะไม่ได้ใช้ขยะในการสื่อสารแนวคิดหรือประเด็นเดียวกันในสังคมและในชีวิตของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนขยะไปในรูปแบบอื่นเพื่อหวังให้มันคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปินทำให้การ คิดใหม่ ในเรื่องของขยะเป็นรูปธรรม และ จับต้องได้มากขึ้นผ่านกระบวนการ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล ในนิทรรศการนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินทุกคนได้เปลี่ยนขยะ ที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า พวกเขาเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “ขุมทรัพย์” ในรูปแบบของผลงานศิลปะ ศิลปินที่เข้าร่วม : จารุพัชร อาชวะสมิต, […]

araya

1 December 2022

ปายฟ้า เชียงใหม่

การสร้างสรรค์ผลงานจาก สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุปโภค บริโภค หรือ ขยะ โดยเกี่ยวข้องกับทางทะเล บ้างก็ถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาด รวมไปถึงขยะตามแหล่งแม่น้ำลำคลอง จึงเป็นที่มาของ ผลงานจากความประทับใจที่มีต่อ “ขยะ” และความตั้งใจที่อยากช่วยลดขยะอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อน กระบวนการอื่นๆจากมนุษย์ และธรรมชาติ จนทำให้เกิดความงาม จึงได้เดินทางเก็บรวบรวมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆของขยะเหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ทะเล การเดินทาง โดย เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ระยะเวลาจัดกิจกรรม 11 มี.ค.- 30 พ.ค.2566 สถานที่จัดกิจกรรม ร้านก๋วยเตี๋ยว ปายฟ้า จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/Qi6ahQYs5eXq666u9 สนับสนุนโดย

araya

1 December 2022

Art for Air by ArtBridge Chiang Rai

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ” นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Raiศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้รับแนวคิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ “ART for AIR  โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จจากเครือข่ายกลุ่มศิลปินทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สมาคมขัวศิลปะจึงได้รับแรงบันดาลใจการสร้างงานศิลปะจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการรวมตัวเพื่อสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบความถนัด และเอกลักษ์เฉพาะตนเพื่อนำมาจัดแสดงภายในงานประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานเพื่อการกุศลแก่องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 การสานต่อโครงการ ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” […]

araya

20 November 2022

WHY ART?

  WHY ART?  ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป The overall message of the exhibition will be presented through the perspective of […]

araya

20 November 2022