ATTA นิทรรศการ Trash : Treasure ขยะและขุมทรัพย์

Trash : Treasure “ขยะ และขุมทรัพย์” นักสิ่งแวดล้อมได้ชี้ให้เห็นว่าเราสร้างขยะรวดเร็วกว่าความสามารถใรการบริหารจัดการขยะของเรา มลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีสโลแกนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ว่า “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” ซึ่งมีหลายๆ คนได้เริ่มปรับวิถีการใช้ชีวิตตามแนวความคิดนี้แล้ว ศิลปินและนักออกแบบได้มีการใช้วัสดุต่างๆ ในการแสดงความคิดของตนผ่านผลงานของเขา โดยวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแนวความคิดทางศิลปะของเขาเหล่านั้น มีศิลปินบางคนได้ทำการศึกษา ค้นหาวัสดุที่ใช้แล้ว หรือ วัสดุที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ฝนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยรวมของการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำที่ว่า “ขยะของคนคนหนึ่งเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่ง” ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญในการทบทวนวิถีชีวิตของพวกเขาอีกด้วย ในนิทรรศการนี้ศิลปินได้สำรวจแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” และได้มอบคุณค่าและชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน รวมถึงทำให้วัสดุเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะไม่ได้ใช้ขยะในการสื่อสารแนวคิดหรือประเด็นเดียวกันในสังคมและในชีวิตของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนขยะไปในรูปแบบอื่นเพื่อหวังให้มันคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปินทำให้การ คิดใหม่ ในเรื่องของขยะเป็นรูปธรรม และ จับต้องได้มากขึ้นผ่านกระบวนการ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล ในนิทรรศการนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินทุกคนได้เปลี่ยนขยะ ที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า พวกเขาเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “ขุมทรัพย์” ในรูปแบบของผลงานศิลปะ ศิลปินที่เข้าร่วม : จารุพัชร อาชวะสมิต, […]

araya

1 December 2022

ปายฟ้า เชียงใหม่ จัดแสดงงาน “ทะเล การเดินทาง” โดย เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ ธีรภัทร ภาวะพรหม

“ทะเล การเดินทาง” 10 MAR – 30 MAY 2022 เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ การสร้างสรรค์ผลงานจาก สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุปโภค บริโภค หรือ ขยะ โดยเกี่ยวข้องกับทางทะเล บ้างก็ถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาด รวมไปถึงขยะตามแหล่งแม่น้ำลำคลอง จึงเป็นที่มาของ ผลงานจากความประทับใจที่มีต่อ “ขยะ” และความตั้งใจที่อยากช่วยลดขยะอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อน กระบวนการอื่นๆจากมนุษย์ และธรรมชาติ จนทำให้เกิดความงาม จึงได้เดินทางเก็บรวบรวมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆของขยะเหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ธีรภัทร ภาวะพรหม การนำเสนอภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อ เพื่อแสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของผู้คน ที่ยังคงดำเนินควบคู่ไปกับ ปัญหาหมอกควัน ที่ยังแทรกซึมอยู่กับการใช้ชีวิตของผู้คน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ร่วมกันอย่างชินชา ผลงานชุดนี้ ต้องการเป็นสิ่งเตือนใจ แล้วกลับมาทบทวนปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่เราจะจางหายไปพร้อมๆกับมัน ระยะเวลาจัดกิจกรรม 11 มี.ค.- 30 พ.ค.2566 สถานที่จัดกิจกรรม ร้านก๋วยเตี๋ยว ปายฟ้า จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/Qi6ahQYs5eXq666u9

araya

1 December 2022

Buffalo Bridge Gallery จัด “Human for air” กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ รับสมัครผู้อ่านและผู้ถูกอ่าน

“Human for air” 12 – 26 NOV 2022 วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมใน #ประเด็นสิ่งแวดล้อม#มลพิษ PM2.5 เปิดรับ #การเป็นหนังสือมนุษย์ และ เปิดรับ #ผู้ที่สนใจคุยกับหนังสือมนุษย์ ในโครงการ Human for air #กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือมีชีวิต (Living book) ซึ่งก็คือผู้คนที่หลากหลายอันเปรียบเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ที่เล่าถึงประเด็นทางมลภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ผ่าน concept Diversity X Democratization X Decentralization To Dynamics (พูดคุยเป็นผู้เล่าประสบการณ์และรับฟังในเงื่อนไขพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน โดยไม่ยึดถือรูปแบบต่างๆ ทางสถานะทางสังคม อาชีพ ที่มาที่ไป ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการรับฟังและสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพูดคุยได้อย่างเท่าเทียม) สถานที่จัดงาน : Buffalo Bridge Gallery […]

araya

26 November 2022

VS 24 Gallery จัดแสดงผลงานศิลปะบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ภายใต้โปรเจค ART for AIR ของ อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน

“LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE” 26 NOV 2022 – 12 MAR 2023Sakarin Krue-On วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 – 12 มีนาคม 2566 ที่ VS 24 Gallery VS 24 Gallery ร่วมกับ Chiang Mai ART for  ภูมิใจเสนอ Let’s Make a Romantic Scene นิทรรศการศิลปะโดย สาครินท์ เครืออ่อน Sakarin Krue-On ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์  ซึ่งจะนำเสนอผลงานที่บอกเล่าถึงประเด็นของฝุ่นควันที่กระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นหลักๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถานที่จำลอง รวมไปถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว ผ่านสื่อผสมทั้งประติมากรรมและวิดีโอ สะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตที่มีคุณภาพผ่านประเด็นเศรษฐกิจที่ควรต้องมาพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ดี   Let’s […]

araya

26 November 2022

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ” 24 DEC 2022 – 27 FEB 2023 นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Raiศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้รับแนวคิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ “ART for AIR  โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จจากเครือข่ายกลุ่มศิลปินทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สมาคมขัวศิลปะจึงได้รับแรงบันดาลใจการสร้างงานศิลปะจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการรวมตัวเพื่อสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบความถนัด และเอกลักษ์เฉพาะตนเพื่อนำมาจัดแสดงภายในงานประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานเพื่อการกุศลแก่องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 24 […]

araya

20 November 2022

WHY ART?

  WHY ART?  ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป The overall message of the exhibition will be presented through the perspective of […]

araya

20 November 2022

เปิดรับผลงานศิลปะ เพื่อเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ” นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Raiศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้รับแนวคิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ “ART for AIR  โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จจากเครือข่ายกลุ่มศิลปินทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สมาคมขัวศิลปะจึงได้รับแรงบันดาลใจการสร้างงานศิลปะจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการรวมตัวเพื่อสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบความถนัด และเอกลักษ์เฉพาะตนเพื่อนำมาจัดแสดงภายในงานประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานเพื่อการกุศลแก่องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 การสานต่อโครงการ ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” […]

araya

20 November 2022
1 4 5