ATTA นิทรรศการ Trash : Treasure ขยะและขุมทรัพย์

Trash : Treasure

“ขยะ และขุมทรัพย์”

นักสิ่งแวดล้อมได้ชี้ให้เห็นว่าเราสร้างขยะรวดเร็วกว่าความสามารถใรการบริหารจัดการขยะของเรา มลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีสโลแกนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ว่า “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” ซึ่งมีหลายๆ คนได้เริ่มปรับวิถีการใช้ชีวิตตามแนวความคิดนี้แล้ว

ศิลปินและนักออกแบบได้มีการใช้วัสดุต่างๆ ในการแสดงความคิดของตนผ่านผลงานของเขา โดยวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแนวความคิดทางศิลปะของเขาเหล่านั้น มีศิลปินบางคนได้ทำการศึกษา ค้นหาวัสดุที่ใช้แล้ว หรือ วัสดุที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ฝนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยรวมของการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำที่ว่า “ขยะของคนคนหนึ่งเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่ง” ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญในการทบทวนวิถีชีวิตของพวกเขาอีกด้วย

ในนิทรรศการนี้ศิลปินได้สำรวจแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” และได้มอบคุณค่าและชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน รวมถึงทำให้วัสดุเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะไม่ได้ใช้ขยะในการสื่อสารแนวคิดหรือประเด็นเดียวกันในสังคมและในชีวิตของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนขยะไปในรูปแบบอื่นเพื่อหวังให้มันคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปินทำให้การ คิดใหม่ ในเรื่องของขยะเป็นรูปธรรม และ จับต้องได้มากขึ้นผ่านกระบวนการ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล ในนิทรรศการนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินทุกคนได้เปลี่ยนขยะ ที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า พวกเขาเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “ขุมทรัพย์” ในรูปแบบของผลงานศิลปะ

ศิลปินที่เข้าร่วม : จารุพัชร อาชวะสมิต, Sam Tho Duong, ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ, Gi-ok Jeon, ฤดี ตันเจริญ, ณรงค์ยศ ทองอยู่, Sayumi Yokouchi


Environmentalists have long been pointing out the fact that we create “trash” much faster than it can be properly managed.  Air and water pollutions are resulting from the mishandling and mismanaging of the surplus trash created. The slogan “Rethink, Reduce,  Reuse, Recycle” has been used to encourage a more sustainable lifestyle for the future.  Many people have started to design their lives to be in line with this slogan.

Visual artists and designers have employed various materials in expressing their ideas into works of art.  Materiality in art has become an important part in strengthening artistic concepts.   Some have been exploring the types of materials used in their practices to be in line with the overall concept of environmentally sustainable practice. The old saying “One man’s trash is another man’s treasure” has become an important concept in rethinking our lifestyles.

The artists in this exhibition have explored the concept of “Rethink, Reduce,  Reuse, Recycle” and have given trash materials new values and new lives in more sustainable and meaningful ways through their own personal creative processes. Though they might not have utilized trash to communicate the same concept or issue in our societies and our lives, they have turned trash into something else with an expectation to last a long time and to carry values across generations. They have made it possible to Rethink about trash in a more visible and tangible way through the process of Reduce, Reuse and Recycle.  They all have transformed “undesirable” materials into something of value – they have turned “TRASH” into “TREASURE” in the form of art.  

Participating Artists:  Jarupatcha Achavasmit (TH), Sam Tho Duong (VT/DE), Supapong Laodheerasiri (TH), Gi-ok Jeon (KR/TH), Rudee Tancharoen (TH), Narongyot Thongyu (TH), Sayumi Yokouchi (JP)

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมกิจกรรมแบบ VR

SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2