การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ

Gallery VER  22 APR – 17 SEP 2023 การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ ที่ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ศิลปินศึกษาประเด็นดังกล่าวในแง่มุมต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์น้ำตาล ไปจนถึงเรื่องราวการผลิตในด้านเกษตรกรรม แรงงาน อุตสาหกรรม และนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายสื่อ อาทิ วิดีโอ ประติมากรรมจัดวาง จิตรกรรม และเครื่องดื่ม เป็นต้น กาญจนบุรี เปรียบเสมือนเป็นห้องทดลองให้ศิลปินได้ใช้วัสดุที่มาจากอ้อยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ศิลปินผลักดันการใช้เนื้อแท้ของวัสดุ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้น ด้วยพื้นฐานการทำงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมกับสังคม ศิลปินเน้นการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญข้ามสาขา ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาหาร นักสังคมวิทยา ช่างภาพยนตร์ นักวิทยาศาสตร์ ประติมากร จิตรกร และนักออกแบบเครื่องดื่ม ภาพทิวทัศน์ไร่อ้อยสุดลูกหูลูกตาถูกนิวัฒน์ค่อย ๆ แปลความหมายและลดทอนในรูปลักษณ์วัสดุต่าง ๆ ทั้งบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพและบรรยากาศ ถ่ายทอดข้อมูลสังคมวิทยา หรือในรูปแบบศิลปะนามธรรมอันเรียบง่าย รายชื่อศิลปิน ฯลฯ นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ Niwat […]

araya

26 January 2023

The Five Craftsmen การรวมตัวของศิลปินและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ 5 คน ที่ต่อยอดงานฝีมือ หัตถกรรม และ เทคนิคศิลปะเเบบดังเดิมในผลงานรวมสมัยของตนเอง

The Five Craftsmen  MAY – JUL 2023 งาน The Five Craftsmen เป็นการรวบรวมศิลปินและดีไซเนอร์ชายไทยรุ่นใหม่ 5 คน ที่ต่อยอดงานฝีมือ หัตถกรรม และ เทคนิคศิลปะเเบบดังเดิมในผลงานรวมสมัยของตนเอง นิทรรศการเเสดงมุมมองและการตีความวัฒนธรรมไทยในสายตาของคนรุ่นใหม่ ATT 19 นำเสนอนิทรรศการ เข้าสู่โปรแกรม Art for Air เพราะเห็นว่า ศิลปินเเละดีไซเนอร์เเต่ละท่านได้ทำงานเเบบ craft ซึ่งเป็นเเนวทางของการพลักดันการผลิตผลงานอย่างยั่งยืน รายชื่อศิลปิน ฯลฯ รักษิต บุญนาค Raksit Boonnark ธนเบศร์ ชาญปรีชญา Thanabet Chanpreechaya เอก รอดเมฆ Ake Rawdmek สุบรรณกริช  ไกรคุ้ม Subannakrit Krikum ธีรพจน์ ธีโรภาส Teerapoj Teeropas ระยะเวลาการแสดงผลงาน กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2566 […]

araya

20 January 2023

BAB2022 : Art For Air ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Art Biennale

BAB 2022 : BACC BAB2022 | CHAOS : CALM 22 OCT 2022 – 27 NOV 2022 Art For Air เป็นการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่ นำเสนอนิทรรศการที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง ส่งเสียงสะท้อนปัญหาทางด้านอากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ชมผลงานต่าง ๆ จากกลุ่ม “Art For Air” ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ […]

araya

17 December 2022

Warin Lab Contemporary นิทรรศการปี 2023 2.5D Reality in Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม) No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม) Land and Water (25 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม)

2.5D Reality in Bubbles 28 JAN – 18 MAR 2023Eri Imamura วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: 2.5D Reality in Bubbles Eri Imamura Remy Jarry นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น No Distance to Khon Pi Long 23 […]

araya

16 December 2022

PALETTE Artspace นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ “Wherever Belong It Whenever Comfort”

Wherever Belong It Whenever Comfort solo exhibition by petchsh “Wherever Belong It Whenever Comfort” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ประกอบด้วยจิตรกรรมสีอะคริลิค และประติมากรรมเชิงจัดวาง นำเสนอก้อนเมฆที่อ่อนนุ่มและเบาบางล่องลอยเหนือบรรยากาศของวันวาน บอกเล่าความรู้สึกสบายใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ อันเกิดจากความทรงจำ ความนึกคิด และความอยากรู้อยากเห็นต่อพื้นที่บางแห่ง นิทรรศการนี้สำรวจด้านบวกของความถวิลหาอดีต และความถวิลหาอดีตที่ไม่มีจริง ทั้งของศิลปิน และของจิตสำนึกมวลชน ผ่านการนำเสนอ ‘สถานที่’ และ ‘สิ่งของ’ เช่น บ้าน คาเฟ่ ท้องถนน เฟอร์นิเจอร์ แผ่นเสียง หรือโปสการ์ด ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกตา ที่ก่อให้เกิดสภาวะสบายใจ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คน เหตุการณ์ ช่วงเวลา หรือความจำที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม ในอดีต ปัจจุบัน ความจริง และความฝัน ที่ทับถมกัน นิทรรศการชวนให้ผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความจำและความรู้สึกที่สั่งสมจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่มีจริง และมีเพียงในจินตนาการ และแบ่งปันถึงความรู้สึกพึงพอใจอันน่าประหลาดจากการปล่อยใจไปกับการเดินทางที่ไร้แก่นสาร […]

araya

13 December 2022

ATTA นิทรรศการ Trash : Treasure ขยะและขุมทรัพย์

Trash : Treasure “ขยะ และขุมทรัพย์” นักสิ่งแวดล้อมได้ชี้ให้เห็นว่าเราสร้างขยะรวดเร็วกว่าความสามารถใรการบริหารจัดการขยะของเรา มลพิษทางอากาศและน้ำที่เกิดขึ้นนั้นก็มีผลมาจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องและขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงมีสโลแกนขึ้นมาเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนสำหรับอนาคตของสิ่งแวดล้อมที่ว่า “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” ซึ่งมีหลายๆ คนได้เริ่มปรับวิถีการใช้ชีวิตตามแนวความคิดนี้แล้ว ศิลปินและนักออกแบบได้มีการใช้วัสดุต่างๆ ในการแสดงความคิดของตนผ่านผลงานของเขา โดยวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์งานทำหน้าที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างแนวความคิดทางศิลปะของเขาเหล่านั้น มีศิลปินบางคนได้ทำการศึกษา ค้นหาวัสดุที่ใช้แล้ว หรือ วัสดุที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ฝนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดโดยรวมของการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม คำที่ว่า “ขยะของคนคนหนึ่งเป็นสมบัติของอีกคนหนึ่ง” ได้กลายเป็นแนวคิดสำคัญในการทบทวนวิถีชีวิตของพวกเขาอีกด้วย ในนิทรรศการนี้ศิลปินได้สำรวจแนวคิด “คิดใหม่ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” และได้มอบคุณค่าและชีวิตใหม่ให้กับวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบที่ยั่งยืน รวมถึงทำให้วัสดุเหล่านั้นมีความหมายมากขึ้นผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ของศิลปิน แม้ว่าศิลปินแต่ละคนจะไม่ได้ใช้ขยะในการสื่อสารแนวคิดหรือประเด็นเดียวกันในสังคมและในชีวิตของเขาก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้เปลี่ยนขยะไปในรูปแบบอื่นเพื่อหวังให้มันคงอยู่ไปอีกนานและเพื่อส่งต่อคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น ศิลปินทำให้การ คิดใหม่ ในเรื่องของขยะเป็นรูปธรรม และ จับต้องได้มากขึ้นผ่านกระบวนการ ลดการใช้ ใช้ซ้ำ รีไซเคิล ในนิทรรศการนี้จะเห็นได้ว่าศิลปินทุกคนได้เปลี่ยนขยะ ที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า พวกเขาเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “ขุมทรัพย์” ในรูปแบบของผลงานศิลปะ ศิลปินที่เข้าร่วม : จารุพัชร อาชวะสมิต, […]

araya

1 December 2022

Buffalo Bridge Gallery จัด “Human for air” กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ รับสมัครผู้อ่านและผู้ถูกอ่าน

“Human for air” 12 – 26 NOV 2022 วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมใน #ประเด็นสิ่งแวดล้อม#มลพิษ PM2.5 เปิดรับ #การเป็นหนังสือมนุษย์ และ เปิดรับ #ผู้ที่สนใจคุยกับหนังสือมนุษย์ ในโครงการ Human for air #กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือมีชีวิต (Living book) ซึ่งก็คือผู้คนที่หลากหลายอันเปรียบเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ที่เล่าถึงประเด็นทางมลภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ผ่าน concept Diversity X Democratization X Decentralization To Dynamics (พูดคุยเป็นผู้เล่าประสบการณ์และรับฟังในเงื่อนไขพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน โดยไม่ยึดถือรูปแบบต่างๆ ทางสถานะทางสังคม อาชีพ ที่มาที่ไป ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการรับฟังและสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพูดคุยได้อย่างเท่าเทียม) สถานที่จัดงาน : Buffalo Bridge Gallery […]

araya

26 November 2022

VS 24 Gallery จัดแสดงผลงานศิลปะบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ภายใต้โปรเจค ART for AIR ของ อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน

“LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE” 26 NOV 2022 – 12 MAR 2023Sakarin Krue-On วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 – 12 มีนาคม 2566 ที่ VS 24 Gallery ผลงาน Let’s Make a Romantic Scene ของ สาครินทร์ เครืออ่อน คือผลงานที่เคยร่วมแสดงในนิทรรศการ นิทรรศการ “Art For Air” Chiang Mai ART for AIR เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ ซึ่งเป็นการรวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะเพื่อสภาพอากาศในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2563 ผลงานจัดวางสื่อผสมชิ้นนี้ ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในการสัมผัสได้ สาครินทร์ […]

araya

26 November 2022