Warin Lab Contemporary : Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม)


Inside Manga Bubbles

28 JAN – 18 MAR 2023
Eri Imamura

วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566

ชื่อนิทรรศการ:

ศิลปิน:

ภัณฑารักษ์:

Inside Manga Bubbles

Eri Imamura

Remy Jarry

นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชมกิจกรรมแบบ VR

SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2