Warin Lab Contemporary : No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม)

No Distance to Khon Pi Long 23 MAR – 20 MAY 2023อุบัติสัตย์ วันที่ 23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: No Distance to Khon Pi Long อุบัติสัตย์ วรปรัชญ์ คะระนันท์ นิทรรศการสื่อผสม สะท้อนถึงโครงการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าในแม่น้ำโขง ที่ได้สร้างผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงขึ้นลงผันผวนผิดธรรมชาติ รวมไปถึงได้สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ พืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และการประมง คอนผีหลง ซึ่งหมายถึง หมู่แก่งหินขนาดเล็ก ใหญ่ และดอนทราย อันเป็นแหล่งกำเนิดพรรณพืชที่เป็นอาหารและที่อยู่อาศัยของปลา ถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมาก ระบบนิเวศที่เคยอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงจึงเหือดแห้งไป

araya

31 May 2023

Warin Lab Contemporary : Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม)

Inside Manga Bubbles 28 JAN – 18 MAR 2023Eri Imamura วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: Inside Manga Bubbles Eri Imamura Remy Jarry นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น

araya

11 February 2023

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน โดย Budis Studio

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE  15 OCT 2022 – FEB 2023 นิทรรศการ “TREE AND PEOPLE”  15 ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน เวลา 11.00 น. – 17.00 น. นี้ ต้นไม้ และ คนเป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความงาม ความรู้สึก และการตื่นรู้ ถึงคุณค่าของต้นไม้และคน ที่ควรตระหนักถึงธรรมชาติ เพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการร่วมมือกันที่จะร่วมสรรสร้างสิ่งที่งดงาม เกิดสุขในปัจจุบันขณะและอนาคต Tree and People : This art exhibition explores the connection between humanity […]

araya

10 January 2023

Warin Lab Contemporary นิทรรศการปี 2023 Inside Manga Bubbles (28 มกราคม – 18 มีนาคม) No Distance to Khon Pi Long (23 มีนาคม – 20 พฤษภาคม) Land and Water (25 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม)

Inside Manga Bubbles 28 JAN – 18 MAR 2023Eri Imamura วันที่ 28 มกราคม – 18 มีนาคม 2566 ชื่อนิทรรศการ: ศิลปิน: ภัณฑารักษ์: Inside Manga Bubbles Eri Imamura Remy Jarry นิทรรศการประติมากรรมลอยตัวที่ทำจากผ้า Kimono ผสมผสานการปักเย็บ ลูกปัดของวัฒนธรรมอินเดียนแดง โดย ศิลปิน Eri Imamura ชาวญี่ปุ่น สะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นที่ตามหาความสุขภายนอก แลกกับความหายนะของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกัมมันตภาพรังสีรั่ว หรือการหันหลังให้แก่ความเชื่อที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ศิลปินสื่อสารผ่านภาพที่มีความทับซ้อน อาทิ ความสมัยใหม่ของชีวิตเมือง การ์ตูน Manga วัฒนธรรมการสักร่างกาย รวมทั้งสัญลักษณ์ด้านจิตวิญญาณของวัฒนธรรมญี่ปุ่น No Distance to Khon Pi Long 23 MAR – […]

araya

16 December 2022

PALETTE Artspace นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ “Wherever Belong It Whenever Comfort”

Wherever Belong It Whenever Comfort solo exhibition by petchsh “Wherever Belong It Whenever Comfort” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ประกอบด้วยจิตรกรรมสีอะคริลิค และประติมากรรมเชิงจัดวาง นำเสนอก้อนเมฆที่อ่อนนุ่มและเบาบางล่องลอยเหนือบรรยากาศของวันวาน บอกเล่าความรู้สึกสบายใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ อันเกิดจากความทรงจำ ความนึกคิด และความอยากรู้อยากเห็นต่อพื้นที่บางแห่ง นิทรรศการนี้สำรวจด้านบวกของความถวิลหาอดีต และความถวิลหาอดีตที่ไม่มีจริง ทั้งของศิลปิน และของจิตสำนึกมวลชน ผ่านการนำเสนอ ‘สถานที่’ และ ‘สิ่งของ’ เช่น บ้าน คาเฟ่ ท้องถนน เฟอร์นิเจอร์ แผ่นเสียง หรือโปสการ์ด ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกตา ที่ก่อให้เกิดสภาวะสบายใจ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คน เหตุการณ์ ช่วงเวลา หรือความจำที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม ในอดีต ปัจจุบัน ความจริง และความฝัน ที่ทับถมกัน นิทรรศการชวนให้ผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความจำและความรู้สึกที่สั่งสมจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่มีจริง และมีเพียงในจินตนาการ และแบ่งปันถึงความรู้สึกพึงพอใจอันน่าประหลาดจากการปล่อยใจไปกับการเดินทางที่ไร้แก่นสาร […]

araya

13 December 2022

Buffalo Bridge Gallery จัด “Human for air” กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ รับสมัครผู้อ่านและผู้ถูกอ่าน

“Human for air” 12 – 26 NOV 2022 วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมใน #ประเด็นสิ่งแวดล้อม#มลพิษ PM2.5 เปิดรับ #การเป็นหนังสือมนุษย์ และ เปิดรับ #ผู้ที่สนใจคุยกับหนังสือมนุษย์ ในโครงการ Human for air #กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือมีชีวิต (Living book) ซึ่งก็คือผู้คนที่หลากหลายอันเปรียบเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ที่เล่าถึงประเด็นทางมลภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ผ่าน concept Diversity X Democratization X Decentralization To Dynamics (พูดคุยเป็นผู้เล่าประสบการณ์และรับฟังในเงื่อนไขพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน โดยไม่ยึดถือรูปแบบต่างๆ ทางสถานะทางสังคม อาชีพ ที่มาที่ไป ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการรับฟังและสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพูดคุยได้อย่างเท่าเทียม) สถานที่จัดงาน : Buffalo Bridge Gallery […]

araya

26 November 2022