การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ

Gallery VER 

22 APR – 17 SEP 2023

การตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกลิ่นเผาไหม้อันรุนแรงและท้องฟ้าสีเทาขุ่นผิดปกติในพื้นที่บ้านเกิดจังหวัดกาญจนบุรีของศิลปินนิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ ได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยทางศิลปะ ที่ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ว่าด้วยเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

ศิลปินศึกษาประเด็นดังกล่าวในแง่มุมต่าง ๆ จากประวัติศาสตร์น้ำตาล ไปจนถึงเรื่องราวการผลิตในด้านเกษตรกรรม แรงงาน อุตสาหกรรม และนำมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยในหลากหลายสื่อ อาทิ วิดีโอ ประติมากรรมจัดวาง จิตรกรรม และเครื่องดื่ม เป็นต้น

กาญจนบุรี เปรียบเสมือนเป็นห้องทดลองให้ศิลปินได้ใช้วัสดุที่มาจากอ้อยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ศิลปินผลักดันการใช้เนื้อแท้ของวัสดุ และให้ความสำคัญกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั้น ๆ ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในรายละเอียดของผลงานแต่ละชิ้น

ด้วยพื้นฐานการทำงานศิลปะแบบมีส่วนร่วมกับสังคม ศิลปินเน้นการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญข้ามสาขา ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์อาหาร นักสังคมวิทยา ช่างภาพยนตร์ นักวิทยาศาสตร์ ประติมากร จิตรกร และนักออกแบบเครื่องดื่ม

ภาพทิวทัศน์ไร่อ้อยสุดลูกหูลูกตาถูกนิวัฒน์ค่อย ๆ แปลความหมายและลดทอนในรูปลักษณ์วัสดุต่าง ๆ ทั้งบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพและบรรยากาศ ถ่ายทอดข้อมูลสังคมวิทยา หรือในรูปแบบศิลปะนามธรรมอันเรียบง่าย

รายชื่อศิลปิน

นิวัฒน์ มนัสปิยะเลิศ Niwat Manatpiyalert

ระยะเวลาการแสดงผลงาน

22 เมษายน – 17 กันยายน 2566

สถานที่จัดแสดงงาน

Gallery VER

2198/10-11 ซ.นราธิวาส 22(สาธุประดิษฐ์ 15) แขวงช่องนนทรี เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/galleryver


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2