VS 24 Gallery จัดแสดงผลงานศิลปะบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ภายใต้โปรเจค ART for AIR ของ อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน

“LET’S MAKE A ROMANTIC SCENE”

26 NOV 2022 – 12 MAR 2023
Sakarin Krue-On

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 – 12 มีนาคม 2566 ที่ VS 24 Gallery

VS 24 Gallery ร่วมกับ Chiang Mai ART for  ภูมิใจเสนอ Let’s Make a Romantic Scene นิทรรศการศิลปะโดย สาครินท์ เครืออ่อน Sakarin Krue-On ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ 

ซึ่งจะนำเสนอผลงานที่บอกเล่าถึงประเด็นของฝุ่นควันที่กระทบต่อจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็นหลักๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความเชื่อที่สะท้อนผ่านสถานที่จำลอง รวมไปถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยว ผ่านสื่อผสมทั้งประติมากรรมและวิดีโอ สะท้อนปัญหาด้านการเข้าถึงทรัพยากรและชีวิตที่มีคุณภาพผ่านประเด็นเศรษฐกิจที่ควรต้องมาพร้อมๆ กับสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 Let’s Make a Romantic Scene โดยสาครินท์ เครืออ่อน และภัณฑารักษ์ โดย Chol Janepraphaphan จัดแสดงที่ VS 24 Gallery ซอยนราธิวาส 24 (อาคารตั้งอยู่ก่อนทางเข้าหน้าวัดโพธิ์แมน) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2022 ถึง 12 มีนาคม 2023 (แกลอรีเปิดวันพุธถึงอาทิตย์ เวลา 12:30-18:00น.) โดยมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน เวลา 17:00 น.

เกี่ยวกับศิลปิน

สาครินทร์ เครืออ่อน เกิดปี พ.ศ. 2508 ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จบการศึกษาจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะร่วมสมัยโดยมีแนวคิดในการสร้างผลงานผ่านการวิพากษ์เนื้อหาความเชื่อแบบไทย

ผลงานของสาครินทร์ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีไปตามบริบทของประเด็นที่ศิลปินต้องการแสดงออก โดยเน้นไปที่การสร้างผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม ร่วมกับศิลปะภาพเคลื่อนไหว (Video Art) สาครินทร์สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่อง และร่วมแสดงผลงานในเวทีระดับโลกมากมาย

มีผลงานสำคัญ เช่น “Ramasura and Mekhala, 2546” เทศกาลศิลปะ Venice Biennale ครั้งที่ 50 ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2546 ผลงาน “Terraced Rice Fields Art Project” บริเวณเนินด้านหน้าปราสาท Wilhelmshöhe เมืองคาสเซิล ประเทศเยอรมนี ในเทศกาลศิลปะ Documenta ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2550 สาครินทร์ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2552 นับว่าเป็นศิลปินนักทดลองที่ทำให้ให้เห็นจุดเชื่อมต่อต่างๆ ระหว่างความเป็นไทยและสากล ผ่านศิลปะเชิงความคิด พร้อมกับพัฒนาการในผลงานอย่างต่อเนื่องเสมอมา

อาจารย์สาครินทร์ เครืออ่อนได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2552 และรางวัล Prudential Eye Awards ครั้งที่ 3 ในสาขา “ความสำเร็จสูงสุด” (Lifetime Achievement Award for Asian Contemporary Art) ซึ่งจะมอบให้กับ ศิลปินที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีบทบาทในการสร้างผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินคนอื่นๆ ในบริบทของศิลปะร่วมสมัย

Statement

Let’s Make a Romantic Scene by Sakarin Krue-on was originally a part of “Art For Air” art events, which is project from group of artists and creative minds in Chiang Mai to promote awareness of air pollution in the Northern region of Thailand.

In this art installation of mixed media, Sakarin made six miniature models of artificial landscape of 6 important tourist destination in Chiang Mai, and put each of them inside the glass balls which contain liquid and dust from filter of the household in Chiang Mai. Sakarin let audiences participate with the artwork by installing small camera in front of the glass balls, then projecting the vision from camera to the wall. Audiences can act as tourist taking a photograph of themselves with the background of zoom-in vision of tourist attraction covered with black dust particles.

This artwork raises the issue of air pollution impact to Chiang Mai, from topic of history, culture and belief which are reflected through the places of unique Chiang Mai identity. This also mentions about problem of tourism, which is symbolised as sourvinir like snow globe. This artwork remind us about difficulty of access to resource and quality of life under the condition that economic prosperity must come together hand in hand with environment sustainability.

ที่มา : FB VS 24 Gallery


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2