ขอเชิญกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์(แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST

ขอเชิญกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์(แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR”ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) 18 – 26 FEB 2023 ขอเชิญกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์ (แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย ในรูปแบบสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ รีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์ได้จริง เพื่อถ่ายทอดความงดงามของศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air” ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ 3 Chiang Rai Art festival […]

araya

17 February 2023

ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการแข่งวาดภาพ “ศิลปะเยาวชนศิลปะ ครั้งที่ 3” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST

ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมการแข่งวาดภาพ “ศิลปะเยาวชนศิลปะ ครั้งที่ 3” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST ภายใต้ตัวข้อ “ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR”ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) 24 FEB 2023 ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน ในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ “ศิลปะเยาวชนขันศิลปะ ครั้งที่ 3” เทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR” การแข่งขันในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – […]

araya

17 February 2023

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน โดย Budis Studio

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE  15 OCT 2022 – FEB 2023 นิทรรศการ “TREE AND PEOPLE”  15 ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน เวลา 11.00 น. – 17.00 น. นี้ ต้นไม้ และ คนเป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความงาม ความรู้สึก และการตื่นรู้ ถึงคุณค่าของต้นไม้และคน ที่ควรตระหนักถึงธรรมชาติ เพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการร่วมมือกันที่จะร่วมสรรสร้างสิ่งที่งดงาม เกิดสุขในปัจจุบันขณะและอนาคต Tree and People : This art exhibition explores the connection between humanity […]

araya

10 January 2023

กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม” กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม” โดย อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ  ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในงานเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air” วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 27 กุมภาพันธ์ 2566ณ ขัวศิลปะ เชียงรายปิดทุกวันจันทร์เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – อาทิตย์เวลา […]

araya

10 January 2023

พิธีเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และ LIVE กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ” สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air” วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ประธานในพิธีโดย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ 16.30 น. 17.00 น. – 18.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air […]

araya

24 December 2022

BAB2022 : Art For Air ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Art Biennale

BAB 2022 : BACC BAB2022 | CHAOS : CALM 22 OCT 2022 – 27 NOV 2022 Art For Air เป็นการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการ “Art For Air” เป็นความร่วมมือกับสภาลมหายใจ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ รวบรวมความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์ และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่ นำเสนอนิทรรศการที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง ส่งเสียงสะท้อนปัญหาทางด้านอากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ชมผลงานต่าง ๆ จากกลุ่ม “Art For Air” ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ […]

araya

17 December 2022

PALETTE Artspace นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ “Wherever Belong It Whenever Comfort”

Wherever Belong It Whenever Comfort solo exhibition by petchsh “Wherever Belong It Whenever Comfort” นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์ประกอบด้วยจิตรกรรมสีอะคริลิค และประติมากรรมเชิงจัดวาง นำเสนอก้อนเมฆที่อ่อนนุ่มและเบาบางล่องลอยเหนือบรรยากาศของวันวาน บอกเล่าความรู้สึกสบายใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ อันเกิดจากความทรงจำ ความนึกคิด และความอยากรู้อยากเห็นต่อพื้นที่บางแห่ง นิทรรศการนี้สำรวจด้านบวกของความถวิลหาอดีต และความถวิลหาอดีตที่ไม่มีจริง ทั้งของศิลปิน และของจิตสำนึกมวลชน ผ่านการนำเสนอ ‘สถานที่’ และ ‘สิ่งของ’ เช่น บ้าน คาเฟ่ ท้องถนน เฟอร์นิเจอร์ แผ่นเสียง หรือโปสการ์ด ทั้งที่คุ้นเคยและแปลกตา ที่ก่อให้เกิดสภาวะสบายใจ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คน เหตุการณ์ ช่วงเวลา หรือความจำที่แท้จริงหรือไม่ก็ตาม ในอดีต ปัจจุบัน ความจริง และความฝัน ที่ทับถมกัน นิทรรศการชวนให้ผู้ชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของความจำและความรู้สึกที่สั่งสมจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่มีจริง และมีเพียงในจินตนาการ และแบ่งปันถึงความรู้สึกพึงพอใจอันน่าประหลาดจากการปล่อยใจไปกับการเดินทางที่ไร้แก่นสาร […]

araya

13 December 2022

สม-ดุล เชียงใหม่ จัด “เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2

สม-ดุล เชียงใหม่ “เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 ในธีม “Eat Healthy, Breath Happily”ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 17:00 น. งานครั้งนี้เรามีกิจกรรมสนุก ๆ มากมายและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกระเเสการบริโภคในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ให้ตัวเราเเละคนที่เรารักได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้กับเราในบรรยากาศชิวๆ เสพงานศิลป์ ฟังเพลงสบาย ๆ สนุกกับกิจกรรรมเวิร์กซ๊อปและรับฟังเสวนาการแลกเปลี่ยนมุมมอง เดินเล่นตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพลิน ๆ ได้ที่ สถานที่จัดงาน : ป่าในเมือง แม่เหียะ เชียงใหม่(Doi Suthep Pui National Park entrance)https://goo.gl/maps/WhYrXXbr13U4oeMp7 Facebook: FB สม-ดุล เชียงใหม่

araya

1 December 2022

Maispace โปรเจค “THE OPERATION FINALE”

Maispace Presents THE OPERATION FINALE THE OPERATION FINALE คือโปรเจ็คที่รวบรวมการตกค้างของวัสดุจากเสื้อยืด ที่อยู่นอกเหนือวงจรมาถอดรื้อและแผ่ขยายปรากฎการณ์ของเสื้อยืดและ Look Comb ร่วมเวลา 20 ปีที่ไดห้ยิบจับวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นขยะของประเทศโลกที่ 1 นับตั้งแต่ปี 1960 ที่เทคโนโลยีการพิมพ์ลายเกิดขึ้นเสื้อยืดไดก้ลายเป็นป้ายประกาศในทุกพื้นที่ แม้ว่าเสื้อยืด คือวัฒนธรรมหลักที่ทุกกลุ่มวัยที่ใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ขณะเดียวกันการผลิตทั้งวัสดุและกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและอากาศที่แก้ไม่จบสิ้นและทำให้ผู้คนต่างเพิ่มมูลค่าด้วยการหมุนวนใช้ซ้ำกันอยู่เรื่อยมา นิทรรศการนี้จึงตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงอีกมิติของวัสดุที่แปรเปลี่ยนแต่ยังคงดำรงอยู่และเพื่อยืนยันถึงปัญหาขยะจากสิ่งทอที่ยังคงตกคา้งและล้นหลามอยใู่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมผลงานของ Look Comb ที่เคยจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม เกาหลี ออสเตรเลีย รวมถึงการสร้างผลงานชุดใหม่ นอกจากนี้บางส่วนของวัสดุเสื้อยืดที่สะสมไว้ของ Look Comb ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้งโดย Juno (จูโน่), นงลักษณ์ บุญสม (อิ๋ง) และ ธนชล คุ้มคชสีห์ Facebook: Maispace | IG: The Operation FinaleEmail: maispace231@gmail.com Tell: 086 516 […]

araya

1 December 2022

Buffalo Bridge Gallery จัด “Human for air” กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ รับสมัครผู้อ่านและผู้ถูกอ่าน

“Human for air” 12 – 26 NOV 2022 วันที่ 12 – 26 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมใน #ประเด็นสิ่งแวดล้อม#มลพิษ PM2.5 เปิดรับ #การเป็นหนังสือมนุษย์ และ เปิดรับ #ผู้ที่สนใจคุยกับหนังสือมนุษย์ ในโครงการ Human for air #กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือมีชีวิต (Living book) ซึ่งก็คือผู้คนที่หลากหลายอันเปรียบเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ที่เล่าถึงประเด็นทางมลภาวะอากาศที่แตกต่างกัน ผ่าน concept Diversity X Democratization X Decentralization To Dynamics (พูดคุยเป็นผู้เล่าประสบการณ์และรับฟังในเงื่อนไขพื้นที่ปลอดภัยร่วมกัน โดยไม่ยึดถือรูปแบบต่างๆ ทางสถานะทางสังคม อาชีพ ที่มาที่ไป ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการรับฟังและสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาพูดคุยได้อย่างเท่าเทียม) สถานที่จัดงาน : Buffalo Bridge Gallery […]

araya

26 November 2022
1 2