ขอเชิญกลุ่มเยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์(แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST

ขอเชิญกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์(แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย Chiangrai Art Festival 2023 : ART CAMP ART FEST

ภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR”
ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM)

18 – 26 FEB 2023

ขอเชิญกลุ่มเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมส่งผลงานสเก็ตช์ (แบบร่าง) การออกแบบประติมากรรมร่วมสมัย ในรูปแบบสร้างสรรค์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ รีไซเคิล วัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถสร้างสรรค์ได้จริง เพื่อถ่ายทอดความงดงามของศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air” ในเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเชียงราย ครั้งที่ 3 Chiang Rai Art festival 2023 : Art camp Art fest. ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โครงการก่อสร้างหอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงราย (CIAM) ขัวศิลปะแห่งใหม่

กฎ-กติกา การเข้าร่วมการแข่งขัน

–  เป็นการรวมกลุ่มของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนศิลปินทั่วไป หรือกลุ่ม/ชมรมที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่เกิน 10 คน ต่อการยื่นแบบ 1 ผลงาน

– การออกแบบ ร่างแบบประติมากรรมจะต้องเป็นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานได้จริง จากวัสดุเหลือใช้     รีไซเคิล หรือวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

– ขนาดของผลงานที่ออกแบบเพื่อสร้างประติมากรรมจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 2.5 เมตร X ยาว2.5 เมตร x สูง 3 เมตร  ทั้งนี้ขอให้ระบุพื้นที่โดยรวมของจุดสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดทำภูมิทัศน์

– แนวคิดของการสร้างสรรค์โดยถ่ายทอดความงดงามของศิลปะในรูปแบบร่วมสมัยภายใต้แนวคิด “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Chiang Rai Art for Air”

– เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแบบแล้วนั้น 10 ทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องสร้างสรรค์ผลงานในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 (ระหว่างช่วงเทศกาลฯ) ในลักษณะของกิจกรรมอาร์ตแคมป์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตลอดเวลาที่กำหนด ถึงช่วงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อทำการตัดสินและประกาศผลรางวัล

– 10 ทีมที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน ทีมละ 3,000 บาท

ส่งแบบร่างและกรอกใบสมัครผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ ขัวศิลปะ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศผล 10 ทีม 19 กุมภาพันธ์ 2566 

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 5,000 บาท / เกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง  เงินรางวัล 3,000 บาท /เกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง  เงินรางวัล 2,000 บาท /เกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท / เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถามรายละเอียด สมาคมขัวศิลปะ 053-166623


นิทรรศการจัดแสดง
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
ปิดทุกวันจันทร์
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 09.00-18.00น. ไม่มีค่าเข้าชม

Exhibition on view
24 Decmber 2022 – 27 February 2023
At Artbridge Chiangrai (ABCR)
closed every monday
open to visitors Tuesday – Sunday
Time 9:00 a.m. – 6:00 p.m. Admission Free

more information : Art Bridge Chiang Rai


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2