Maispace โปรเจค “THE OPERATION FINALE”

Maispace Presents

THE OPERATION FINALE

THE OPERATION FINALE คือโปรเจ็คที่รวบรวมการตกค้างของวัสดุจากเสื้อยืด ที่อยู่นอกเหนือวงจรมาถอดรื้อและแผ่ขยายปรากฎการณ์ของเสื้อยืดและ Look Comb ร่วมเวลา 20 ปีที่ไดห้ยิบจับวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นขยะของประเทศโลกที่ 1 นับตั้งแต่ปี 1960 ที่เทคโนโลยีการพิมพ์ลายเกิดขึ้นเสื้อยืดไดก้ลายเป็นป้ายประกาศในทุกพื้นที่ แม้ว่าเสื้อยืด คือวัฒนธรรมหลักที่ทุกกลุ่มวัยที่ใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ขณะเดียวกันการผลิตทั้งวัสดุและกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและอากาศที่แก้ไม่จบสิ้นและทำให้ผู้คนต่างเพิ่มมูลค่าด้วยการหมุนวนใช้ซ้ำกันอยู่เรื่อยมา

นิทรรศการนี้จึงตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงอีกมิติของวัสดุที่แปรเปลี่ยนแต่ยังคงดำรงอยู่และเพื่อยืนยันถึงปัญหาขยะจากสิ่งทอที่ยังคงตกคา้งและล้นหลามอยใู่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมผลงานของ Look Comb ที่เคยจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม เกาหลี ออสเตรเลีย รวมถึงการสร้างผลงานชุดใหม่ นอกจากนี้บางส่วนของวัสดุเสื้อยืดที่สะสมไว้ของ Look Comb ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้งโดย Juno (จูโน่), นงลักษณ์ บุญสม (อิ๋ง) และ ธนชล คุ้มคชสีห์

Facebook: Maispace | IG: The Operation Finale
Email: maispace231@gmail.com Tell: 086 516 1910

#Theoperationfinale2022


ABOUT ARTIST

LOOK COMB
Israkran Yingyong, 1977

JUNO
Benyapa Janssen, 1989

Nongluk Boonsom, 1998

LOOK COMB Israkran Yingyong

ศิลปินที่เดินทางเพื่อสะสมวัสดุ ‘เสื้อยืดมือสอง’ มาตลอด 20 ปี นับตั้งแต่การทำงานในปี 2000 Look Comb ได้เริ่มเก็บเกี่ยวเสื้อยืด ที่มาจากขยะในประเทศโลกที่ 1 และเริ่มต้นจากการ Redesign T-Shirt เป็นต้นมา นอกจากนี้ Look Comb ยังได้นำ วัสดุที่หลงเหลือจากการทำ T-Shirt มา Transform ในรูปแบบ Sculpture, Installation ที่สะท้อนการมีอยู่ในอีกด้านหนึ่งของเสื้อยืดมือสองในท้องตลาด ที่มักจะถูกนำมาแปรรูปและดัดแปลง เพื่อปรับตัวในโลกที่เรียกร้องความยั่งยืนตลอดเวลา กระบวนการทำงานของ Look Comb จึงเป็นการแผ่ขยาย สิ่งคงตกค้างและหลงเหลืออยู่ในโลกปัจจุบัน

ในปัจจุบันกับโปรเจ็ค The Opertion Finale นิทรรศการที่ Look Comb ได้รวบรวมผลงานเสื้อยืดมือสองที่ผ่านมา จัดแสดงร่วมกับงานชุดใหม่ ทั้งปริมาณของผ้าลวดลาย งานสกรีนที่ประสานกลมกลืน สิ่งที่ปรากฎนั้นล้วนเต็มไปด้วยสีสันของความโกลาหลในวัฎจักรของเสื้อยืดมือสอง

ทั้งนี้ Look Comb ยังมีประสบการณ์แสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้เข้าร่วมศิลปินในพำนัก HIVE Asian Residency Asian Report เมืองช็องจูประเทศเกาหลีใต้ในปี 2014 และรวมถึง New Space Art Foundation Hue ประเทศเวียดนามในปี 2016

JUNO Benyapa Janssen, 1989

จูโน่ เบญญาภา เจนเซน ศิลปินและนักออกแบบ เกิดและโตที่จังหวัดเชียงใหม่ จูโน่สนใจการนำ วัสดุไม่ว่าจะทั้งผ้าเส้นด้าย วัสดุ Recycle และวัสดุท้องถิ่น มาใช้ในการทำงาน จนปี 2015 ได้ก่อตั้งแบรนด์ JUNO’s JUNGLE แบรนด์ ที่สะท้อนความเชื่อของวัฒนธรรมร่วมสมัยในเอเชีย นอกจากนี้ จูโน่ยังได้สร้าง ผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ Stop Motion ในรูปแบบ Animation ของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์อันเนื่องมาจากผลกระทบของการตกค้างจากขยะในทะเลที่ แพร่กระจายมาถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

ในโปรเจ็ค The Operantion Finale จูโน่ได้ต่อยอดแนวคิดจากงาน ดังกล่าวเป็นผลงาน Mutation Frequency ด้วยการใช้วัสดุเสื้อยืด มือสองเข้ามา เพื่อนำเสนอว่าหากเราละเลยความสำคัญของปัญหาขยะ ยังไงผลกระทบนั้นจะมาถึงเราโดยตรงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ผลงานบางส่วนที่ผ่านมา

2017 – “NEO-LANNA” Designer showcase, Chiang Mai Design Week
2018 – “Selected Memory”, “Ji Rungsun Jeerung Yangyuen” or “A Bangkokian’s Dream City”, Bangkok Design Week at Grand Postal Office.
2019 – “Talent Thai – Designer’s Room” by the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand
2020 – Showcase – Bangkok Design Week 2020 with THE NESTEL

Nongluk Boonsom, 1998

อิ๋ง นงลักษณ์ บุญสม นักออกแบบที่เกิดและโตจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเปิด ‘เสี้ยวสตูดิโอ’ สตูดิโอสำหรับทำงาน ที่เน้นวัสดุพรมและงานถัก ผลงานธีสิสในปี 2022 คือ “Childhood Memories” หลังจากเรียนจบ อิ๋งได้ค้นพบว่าตัวเองสนใจ งานถักเป็นเทคนิคส่วนตัวโดยเฉพาะและในโปรเจ็ค The Operation Finale จึงต่อยอดเทคนิคด้วยการใช้วัสดุเสื้อยืดมือสองที่ส่วนหนึ่งจาก Look Comb และใช้ในจำนวน 100% โดยไม่หลงเหลือขยะตกค้าง


ABOUT EVENT

The Operation Show by Nongluk Boonsom [EXHIBITION OPENING]

Date: 16 Oct 2022

Showtime 19:00-20:00

Venue: Maispace

นิทรรศการ The Operation Finale จะเปิดให้เข้ารับชมพร้อมกับ Operation show จาก อิ๋ง นงลักษณ์ บุญสม ด้วยชิ้นส่วนเสื้อยืดจะถูกประกอบขึ้นเป็นชุดใหม่บนเรือนร่าง เพื่อชวนกันมาร่วมสำรวจกระบวนการทำงาน วัสดุ พิจารณาความหมายของ ‘เสื้อยืดมือสอง’ ในมุมมองของศิลปินทั้ง 3 บนพื้นที่แห่งนี้

Performance Event: Mutation Frequency

Artist: Juno Benyapa Janssen
Collaborate with Natasha Proipylin Nutt and Sutarath Sinnong

Date: 12 November 2022

Time: 15:00-18:00

Showtime: 17:00-17:30 (30 mins)

Venue: HIDELAND.cnx บริเวณ ลานดาดฟ้าชัน้ บนสุด

ภาพชินตาในโลกศิวิไลซ์ที่หลังม่านคือร่างกายอันเสื่อมทรุด และสภาวะอันเสื่อมโทรมของห้วงเวลาที่คลืบคลานเข้า มากัดกิน ไม่ว่าจะทั้งในอากาศ น้ำ และดิน ทุกลมหายใจ ของเราคือการเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งแวดล้อมไปโดยปริยาย

สิ่งมีชีวิตที่กลายพันธ์จากขยะในมหาสมุทร โดยสืบเนื่องมาจากการทิ้งขยะ การพังทลายของห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนเกี่ยวโยงไปถึงอุตสาหกรรมแฟชั่น ปรากฎการณ์ดังกล่าวจะอยู่ในเส้นทางกับเราและใกล้ตัวจนยากที่จะมองข้ามนับจากนี้

ผลงาน Mutation Frequency ของจูโน่ ได้พัฒนามาจาก Stop Motion Animation ที่เชื่อว่า “Mutants of the HOPE island 2100” และจะถูกนำ เสนอในโปรเจค The Operation Finale ในวันที่ 12 พฤษจิกายน 2565 ด้วยรูปแบบการแสดง Performance โดย นาทาชา พลอยไพลิน นุท และ สุธารัตน์ สินนอ มาร่วมเป็นศิลปินรับเชิญ

About Performance Show

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ มีที่มาหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพังพินาศของธรรมชาติ หนึ่งในปัจจัยหลักคือมนุษย์และการกระทำ อันโหดร้ายและไร้ซึ่งปราณี การแสดงชุดนี้จะสะท้อนความรู้สึกของธรรมชาติที่พูดไม่ได ้แสดงออกไม่ได ้ผ่านการแสดง Performance ที่ประกอบไปหนุ่ ตุ๊กตาและการใชร้ ่างกายเขา้ มาเป็นสื่อในอีกรูปแบบหนึ่ง

โปรเจ็คการแสดงนี้จึงมีความตั้งใจ ที่อยากใหผ้ ลงานปรากฎ สู่พื้นที่สาธารณะในตัวเมืองเชียงใหม่ เข้าถึงได้ง่าย โดยรูปแบบกิจกรรมจะไม่มีการใช้เสียงและสามารถติดตั้งผลงานได้ ตามเงื่อนไขของสถานที่

The Operation Show: Style by Mild JK Moving image by Kyungmin Kim 김경민

Date: 27 Nov 2022

Time 19:00-23:00

Showtime 19:00-20:00 (60 min)

Venue: Maispace, Rooftop

พบกันกับโชว์ครั้งที่สาม

T Shirt Collection Styling โดย Mild JK นำ เสนอในรูปแบบสไตลิ่ง พร้อมกับการฉาย Moving image โดย Kyungmin Kim

Artist Guest:

Kyungmin Kim 김경민
27 Nov 2022 | 19:00-23:00 | Maispace, Rooftop

Moving images with Projection, Runtime 16:48
Chiang Mai, Maispace Gallery Collaboration With Lookcomb

“ความทรงจำ ของช่วงเวลาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างธรรมชาติและผู้คน”

Memories of moments that occur in the endless relationship between nature and people. Inspired by the art of Look Comb.

끊임없이 이어지는 자연과 사람들의 관계속에서 일어나는 순간의 기억과 Look Comb의 예술 작품들에 영감을 받음.


Everyone is back with names. Everyone is back with names.
ทุกคนกลับมาพรอ้มกับชื่อ ทุกคนกลับมาพรอ้มกับชื่อ
모두 이름 있어 돌아왔다. 모두 이름 있어 돌아왔다.

Everything that returns and returns has a name.
ทุกสิ่งที่ส่งคืนและส่งคืนมีชื่อ
돌아오고, 돌아가는 것은 모두 이름이 있다.

Everyone came back with their names. Everyone who comes back has a name.
ทุกคนกลับมาพรอ้มชื่อ ทุกคนที่กลับมามีชื่อ
모두 이름 있어 돌아왔다. 돌아오고, 돌아가는 것은 모두 이름이 있는 것 뿐.

What has no name does not come back.
สิ่งที่ไม่มีชื่อไม่กลับมา
이름이 없는 것은 돌아오 않는다.

Everything that returns and returns has a name.
ทุกสิ่งที่ส่งคืนและส่งคืนมีชื่อ
돌아오고, 돌아가는 것은 모두 름이 있다.


About Artist Guest

Kyungmin Kim ศิลปินจากประเทศเกาหลี ดว้ ยรูปแบบการแสดงผ่าน ทางสื่อดิจิทัล และไดรั้บแรงบันดาลใจจากเรื่องราวสิ่งของต่างๆที่ถูกละทิ้ง รวมถึงสิ่งมีชีวิต งานของคิมคือการเติมแต่งความมีชีวิตชีวาลงไป อันเป็นสิ่ง ที่ขาดหายไปในงานดิจิทัล งานของ Kyungmin Kim จึงมีความพิเศษ และเฉพาะตัว เนื่องจากการผสมผสานรูปแบบการทำ งานระหว่าง moving images และงาน interact ด้วย พื้นที่ เสียง และผูค้ น ผ่านการฉายวิดีโอแบบ projection mapping

Kim Kyung-min lives and works in Seoul. Kim Kyung-min’s work was inspired by the stories of abandoned objects and creatures. And breathe life into things that disappear through digital work. It creates digital uniqueness by mixing moving images, and mainlyinteracts with space, sound, and people through projection mapping.

Digital Art, Media Mapping Projection, Media Performance Media Artist, Korea
Instagram @burning_bunnies
realaudio1@gmail.com
burningb.org

About Stylist

จิรพรรณ์ กันธิยะ สนใจเกี่ยวกับการการผลิตเสื้อผ้า อันเนื่องมาจากอิทธิพลทางครอบครัวที่ออกแบบสินค้า เกี่ยวกับแฟชั่น
จิรพรรณ์ต้องการที่จะใหคุ้ณค่าของเสื้อผ้าที่ถูกออกแบบ ด้วยการยกระดับการนำ เสนอ ผ่านการ Styling การจัด Display เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับผ้า แต่ละชิ้นมากขึ้น นอกจากนี้จิรพรรณ์ยังสนใจในเทคนิกการออกแบบเสื้อผ้า ขึ้นมาด้วยควาหลายหลายและสนุก


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2