Ride for Air X Critical Mass ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

Ride for Air X Critical Mass  25 MAR 2023 By Brittany Harm and Jood Jung   Ride for Air X Critical Mass By Brittany Harm and Jood Jung 25 March 2023 start time 18:00 From ไร่ฟอร์ด To ประตูท่าแพ Bicycle on Road-trip gangster เนื่องจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันจากมลภาวะจากการขับขี่รถที่มีเครื่องยนต์ตามท้องถนนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดควันมลพิษ PM2.5 น้ำมันก็เป็นทรัพยากรหนึ่งที่พวกเราควรที่จะลดการใช้ ทางทีม Critical Mass ซึ่งได้จัดงานรวบรวมผู้ขับขี่รถจักรยานในทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนอยู่แล้ว ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม Art […]

araya

24 January 2023

นิทรรศการกลุ่มบ้านข้างวัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นพื้นที่สร้างการรับรู้ เข้าใจ ถึงมลภาวะทางอากาศด้วยศิลปะและหัตกรรม 

บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat  2 MAR – 12 MAR 2023    บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat Community of Living Art Family   LIVING ARTS & CRAFTS: Artist’s Residence/ Art & Craft Studios/ Artisans & Craftsmen  ARTIST EXPERIENCES: Workshop & D.I.Y./ Art Events/ Exhibitions  REFRESHMENTS: Homemade Gelato & Bakery/ Cafe/ Restaurant   ชุมชนคนทำงานคราฟท์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 30 ชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกันที่จะยกระดับการทำงานฝีมือให้ดี และมีคุณค่า มีความหลากหลายของศิลปะแต่ละแขนง อาทิ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานปักผ้า งานย้อมผ้า […]

araya

20 January 2023

I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย โดย The Meeting Room Art Gallery

I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย 4 MAR – 31 MAR 2023   Title : I  CD (ฉันรักเชียงดาว) โดย คเนตร X สัญชัย Show duration : 4 มีนาคม – 31 มีนาคม 2566 Opening Reception : 10 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น. สถานที่ : The Meeting Room Art Gallery ร่วมกับโครงการ Art for Air 2 10/1 Samlarn […]

araya

20 January 2023

การประกวดงานจิตรกรรมวาดสด ในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 

ChiangMai Art Museum International Art Festival 2 การประกวดงานจิตรกรรมวาดสด ในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2  4 FEB – MAR 2023   การประกวดงานจิตรกรรมวาดสดในเทศกาลศิลปนานาชาติของพิพิธภัณฑ์ศิลปเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2566 สมัคร ณ จุดรับสมัครในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ หรือ สมัคร ได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzkJ_XELeWQ0GFntnIfwmuzGePHYRgtTSKEooW8-JpczQng/viewform?usp=sf_link การประกวดต้องวาดสร้างสรรค์ผลงานในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่เท่านั้น  ตามเวลาที่กำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2566 ในเวลา 9.00 น.-17.00 น. ผู้ประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงาน/ส่งผลงานก่อนวันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ จุดรับผลงานอาคารนิทรรศการ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะจัดแสดงผลงาน ณ […]

araya

13 January 2023

Suvannabhumi Art Gallery  กับนิทรรศการ “The end of imagination” โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่

“The end of imagination”  Narongyot Thongyu  นิทรรศการ “The end of imagination”  โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่ (Narongyot Thongyu)  11 มีนาคม – 28 เมษายน 2023  Suvannabhumi Art Gallery เชียงใหม่   เศษสิ่งของแปลกหน้าที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นไว้บนชายหาด เศษขยะเหล่านั้นอาจเคยเป็นเหยื่อล่อที่เคยทาให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์ทางทะเลสับสน มันอาจเคยเป็นเบ็ดที่เคยคร่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาก่อน ข้าพเจ้าได้นาเอาความจริงของวัสดุที่เป็นดั่งหลักฐานที่เก็บสะสมมาจากทะเล นามาเรียงร้อยขึ้นเป็นเรื่องราวของเหยื่อที่เคยบริโภคเศษขยะในท้องทะเลเป็นอาหาร  Support / สนับสนุน

araya

16 December 2022

สม-ดุล เชียงใหม่ จัด “เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2

สม-ดุล เชียงใหม่ “เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2 ในธีม “Eat Healthy, Breath Happily”ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 17:00 น. งานครั้งนี้เรามีกิจกรรมสนุก ๆ มากมายและเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกระเเสการบริโภคในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าเดิม ให้ตัวเราเเละคนที่เรารักได้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สวยงามและปลอดภัย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้กับเราในบรรยากาศชิวๆ เสพงานศิลป์ ฟังเพลงสบาย ๆ สนุกกับกิจกรรรมเวิร์กซ๊อปและรับฟังเสวนาการแลกเปลี่ยนมุมมอง เดินเล่นตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพลิน ๆ ได้ที่ สถานที่จัดงาน : ป่าในเมือง แม่เหียะ เชียงใหม่(Doi Suthep Pui National Park entrance)https://goo.gl/maps/WhYrXXbr13U4oeMp7 Facebook: FB สม-ดุล เชียงใหม่ Support / สนับสนุน

araya

1 December 2022

Maispace โปรเจค “THE OPERATION FINALE”

Maispace Presents THE OPERATION FINALE THE OPERATION FINALE คือโปรเจ็คที่รวบรวมการตกค้างของวัสดุจากเสื้อยืด ที่อยู่นอกเหนือวงจรมาถอดรื้อและแผ่ขยายปรากฎการณ์ของเสื้อยืดและ Look Comb ร่วมเวลา 20 ปีที่ไดห้ยิบจับวัสดุที่เรียกได้ว่าเป็นขยะของประเทศโลกที่ 1 นับตั้งแต่ปี 1960 ที่เทคโนโลยีการพิมพ์ลายเกิดขึ้นเสื้อยืดไดก้ลายเป็นป้ายประกาศในทุกพื้นที่ แม้ว่าเสื้อยืด คือวัฒนธรรมหลักที่ทุกกลุ่มวัยที่ใส่ในชีวิตประจำวัน แต่ขณะเดียวกันการผลิตทั้งวัสดุและกระบวนการก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำและอากาศที่แก้ไม่จบสิ้นและทำให้ผู้คนต่างเพิ่มมูลค่าด้วยการหมุนวนใช้ซ้ำกันอยู่เรื่อยมา นิทรรศการนี้จึงตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงอีกมิติของวัสดุที่แปรเปลี่ยนแต่ยังคงดำรงอยู่และเพื่อยืนยันถึงปัญหาขยะจากสิ่งทอที่ยังคงตกคา้งและล้นหลามอยใู่นปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นการรวบรวมผลงานของ Look Comb ที่เคยจัดแสดงทั้งในและต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม เกาหลี ออสเตรเลีย รวมถึงการสร้างผลงานชุดใหม่ นอกจากนี้บางส่วนของวัสดุเสื้อยืดที่สะสมไว้ของ Look Comb ถูกนำมาสร้างสรรค์ใหม่อีกครั้งโดย Juno (จูโน่), นงลักษณ์ บุญสม (อิ๋ง) และ ธนชล คุ้มคชสีห์ Facebook: Maispace | IG: The Operation FinaleEmail: maispace231@gmail.com Tell: 086 516 […]

araya

1 December 2022

Studio 88 กับ Residency Program “Air Quality, Quality Air”

Studio 88 Artist Residency The AiR We Breathe Residency Programme In this special residency, the AiR We Breathe Residency Programme, Studio 88 wants to create a dialogue between different experiences of, and artistic responses, to the air we all breathe under the theme “Air Quality, Quality Air”. One of the areas that is attracting a […]

araya

1 December 2022

ปายฟ้า เชียงใหม่ จัดแสดงงาน “ทะเล การเดินทาง” โดย เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ ธีรภัทร ภาวะพรหม

“ทะเล การเดินทาง” 11 MAR – 30 MAY 2022 เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ การสร้างสรรค์ผลงานจาก สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุปโภค บริโภค หรือ ขยะ โดยเกี่ยวข้องกับทางทะเล บ้างก็ถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาด รวมไปถึงขยะตามแหล่งแม่น้ำลำคลอง จึงเป็นที่มาของ ผลงานจากความประทับใจที่มีต่อ “ขยะ” และความตั้งใจที่อยากช่วยลดขยะอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อน กระบวนการอื่นๆจากมนุษย์ และธรรมชาติ จนทำให้เกิดความงาม จึงได้เดินทางเก็บรวบรวมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆของขยะเหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ธีรภัทร ภาวะพรหม การนำเสนอภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อ เพื่อแสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของผู้คน ที่ยังคงดำเนินควบคู่ไปกับ ปัญหาหมอกควัน ที่ยังแทรกซึมอยู่กับการใช้ชีวิตของผู้คน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ร่วมกันอย่างชินชา ผลงานชุดนี้ ต้องการเป็นสิ่งเตือนใจ แล้วกลับมาทบทวนปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่เราจะจางหายไปพร้อมๆกับมัน ระยะเวลาจัดกิจกรรม 11 มี.ค.- 30 พ.ค.2566 สถานที่จัดกิจกรรม ร้านก๋วยเตี๋ยว ปายฟ้า จ.เชียงใหม่ https://goo.gl/maps/Qi6ahQYs5eXq666u9 Support […]

araya

1 December 2022