โป่งน้อย อาร์ท สเปซ ขอนำเสนอ “กฎแห่งธรรมชาติ” ผลงานเซรามิคของวันเอก จันทรทิพย์


The Law of Nature

กฎแห่งธรรมชาติ

10 MAR – 30 APR 2023

Title : The Law of Nature “กฎแห่งธรรมชาติ”

Show duration : 10 มีนาคม – 30 เมษายน 2566


มนุษย์ อาศัยอยู่กับธรรมชาติ

ดิน

ฟ้า

อากาศ

ต้นไม้

….

และอื่นใด

ล้วนพึ่งพาอาศัยกัน

“กฎแห่งธรรมชาติ”

มนุษย์รับทุกสิ่งจากธรรมชาติ หลายครั้งมนุษย์ลืมความการุณและเมตาของธรรมชาติที่มอบให้ ต่างเสพ ดื่ม กิน แย่งเอาผลประโยชน์ทุกอย่างจากธรรมชาติอย่างละโมบ เพียงเพื่อรักษากายหยาบและจิตวิญญาณอันละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตามวันหนึ่งมนุษย์จะคืนทุกอย่างสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เพราะธรรมชาติคือผู้เชื่อมโยงความซับซ้อนของชีวิตหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน
นั่นคือกฎแห่งธรรมชาติ

“The Law of Nature”

Humans get everything from nature. Oftentimes humans forget the kindness and benevolence of nature. We eat, drink, consume, and greedily extract every last usefulness from nature   – just to care for our coarse bodies and delicate souls. However, one day humans will give everything back to nature – because nature is the connection that ties  all living things together. That’s the law of nature.

รายชื่อศิลปิน 

วันเอก จันทรทิพย์

รูปแบบผลงาน

งานเซรามิค installation

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dreamwonaek


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2