กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air
ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

โดย อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ  ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในงานเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 “ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air” วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย


นิทรรศการจัดแสดง
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
ปิดทุกวันจันทร์
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 09.00-18.00น. ไม่มีค่าเข้าชม

Exhibition on view
24 Decmber 2022 – 27 February 2023
At Artbridge Chiangrai (ABCR)
closed every monday
open to visitors Tuesday – Sunday
Time 9:00 a.m. – 6:00 p.m. Admission Free

more information : Art Bridge Chiang RaiSUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2