Template Artist Full


ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
THAIWIJIT PUENGKASEMSOMBOON


ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ (T02)

ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ เกิดปี พ.ศ. 2502 ที่ จ.ปัตตานี จบการศึกษาด้านภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และได้รับทุนการศึกษาจาก Academia Sztuk Pieknych ในเมืองคราคุฟ (Krakow) ประเทศโปแลนด์ ถือเป็นศิลปินไทยคนแรกที่เข้าเรียนที่นั่น ไทวิจิตเป็นศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา ผลงานของเขาคว้ารางวัลระดับชาติ และยังมีผลงานจัดแสดงทั้งเดี่ยวและกลุ่มอยู่เสมอในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันไทวิจิตพำนักและทำงานในเมืองเชียงใหม่ เป็นศิลปินแนวนามธรรมที่โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุที่หลากหลาย โดยเฉพาะการเปลี่ยนสิ่งของเหลือใช้อย่างโลหะ แผ่นไม้ กระดาษลัง ผ้ากระสอบ หรือปูน ให้กลายเป็นงานศิลปะที่เต็มไปด้วยจิตนาการและความสนุกสนาน ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรมสื่อประสมของเขานั้นเป็นต้นแบบของทั้งศิลปินรุ่นหลัง และนักออกแบบหลายๆ คน โดยเฉพาะการทำลายกรอบของความคิดในการใช้วัสดุ สุนทรียภาพแบบไทวิจิตจึงเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ๆ และไม่จำกัดตัวเองอยู่บนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ART FOR AIR Interview VDO

แนวความคิด

ต่อเนื่องจากผลงานชุด “หนีเสือปะจระเข้” ที่ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ ได้ร่วมแสดงในเทศกาล Bangkok art biennale 2020 ที่ผ่านมา ในนิทรรศการครั้งนี้ เขาได้สร้างประติมากรรมจากเศษโลหะเหลือใช้ที่เล่นกับสำนวนไทยที่หมายถึงการหลบหนีจากภัยอันตรายหนึ่งเพื่อไปพบกับอีกหนึ่งภัยอันตราย ซึ่งเป็นอุปมาที่ศิลปินกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เมื่อเราพยายามที่จะแก้ปัญหาหนึ่ง แต่ในบางครั้งกลับไปเพิ่มปัญหาใหม่เข้ามาแทนที่ ประติมากรรมที่สามารถใส่ขยะได้หล่านี้ เป็นการช่วยเตือนถึงภัยในโลกปัจจุบัน เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทรัพยากรได้ถูกใช้ด้วยอัตราเร่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เรากำลังอยู่ตรงทางแยกของอนาคต พยายามคิดค้นวิธีที่จะช่วยเหลือสภาพแวดล้อมด้วยความคิดที่ก้าวล้ำ และซับซ้อน แต่ในอันที่จริง ผลงานของไทวิจิตอาจจะกำลังเป็นการเสนอความคิดที่เรียบง่าย และทุกคนสามารถทำได้เพียงแค่ใช้จิตสำนึกในการทิ้งวัตถุสิ่งของ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมขนาดใหญ่นั่นเอง

ผลงาน (On Process) : หนีเสือปะจระเข้

สถานที่แสดงผลงาน
บริเวณรอบนอกพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา


สนับสนุนโดย