ปายฟ้า เชียงใหม่ จัดแสดงงาน “ทะเล การเดินทาง” โดย เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์ และ ธีรภัทร ภาวะพรหม

“ทะเล การเดินทาง”

10 MAR – 30 MAY 2022

เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์

การสร้างสรรค์ผลงานจาก สิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการอุปโภค บริโภค หรือ ขยะ โดยเกี่ยวข้องกับทางทะเล บ้างก็ถูกคลื่นซัดมาเกยบนชายหาด รวมไปถึงขยะตามแหล่งแม่น้ำลำคลอง จึงเป็นที่มาของ ผลงานจากความประทับใจที่มีต่อ “ขยะ” และความตั้งใจที่อยากช่วยลดขยะอีกทางหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกน้ำทะเลกัดกร่อน กระบวนการอื่นๆจากมนุษย์ และธรรมชาติ จนทำให้เกิดความงาม จึงได้เดินทางเก็บรวบรวมมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกิดจากส่วนประกอบต่างๆของขยะเหล่านั้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการไม่เคารพ และผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม


ธีรภัทร ภาวะพรหม

การนำเสนอภาพถ่ายที่ผ่านการตัดต่อ เพื่อแสดงถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง การดำรงชีวิตของผู้คน ที่ยังคงดำเนินควบคู่ไปกับ ปัญหาหมอกควัน ที่ยังแทรกซึมอยู่กับการใช้ชีวิตของผู้คน เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ อยู่ร่วมกันอย่างชินชา ผลงานชุดนี้ ต้องการเป็นสิ่งเตือนใจ แล้วกลับมาทบทวนปัญหาเหล่านั้น ก่อนที่เราจะจางหายไปพร้อมๆกับมัน


ระยะเวลาจัดกิจกรรม 11 มี.ค.- 30 พ.ค.2566

สถานที่จัดกิจกรรม ร้านก๋วยเตี๋ยว ปายฟ้า จ.เชียงใหม่

https://goo.gl/maps/Qi6ahQYs5eXq666u9


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2