พิธีเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และ LIVE กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11

“Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

“ศิลปะเพื่อลมหายใจ Art For Air” วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ขัวศิลปะเชียงราย

ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

ประธานในพิธีโดย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 เสวนาเชิงวิชาการ

16.30 น.

17.00 น. – 18.30 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมรับฟังเสวนา

กิจกรรมเสวนา “ศิลปินกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านสิ่งแวดดล้อมผ่านกิจกรรมศิลปะ Art for Air ศิลปะเพื่อลมหายใจ ทำได้จริงหรือแค่สายลม”

โดย อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ  ศิลปินผู้ริเริ่มโครงการ Art for Air

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ช่วงที่ 2 พิธีเปิดนิทรรศการ

18.30 น.

20.00- 20.45  น.

พิธีเปิดนิทรรศการ ประธานในพิธี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วม กระทรวงวัฒนธรรม

Art Performance โดยกลุ่มศิลปินแสดงสดเชียงราย


นิทรรศการจัดแสดง
วันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 27 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ขัวศิลปะ เชียงราย
ปิดทุกวันจันทร์
เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – อาทิตย์
เวลา 09.00-18.00น. ไม่มีค่าเข้าชม

Exhibition on view
24 Decmber 2022 – 27 February 2023
At Artbridge Chiangrai (ABCR)
closed every monday
open to visitors Tuesday – Sunday
Time 9:00 a.m. – 6:00 p.m. Admission Free

more information : Art Bridge Chiang RaiSupport / สนับสนุน