เปิดรับผลงานศิลปะ เพื่อเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

โครงการ : นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11

“Art for Air by ArtBridge Chiang Rai ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 “Art for Air by ArtBridge Chiang Raiศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้รับแนวคิดการจัดนิทรรศการครั้งนี้ต่อยอดจากโครงการ “ART for AIR  โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบผลสำเร็จจากเครือข่ายกลุ่มศิลปินทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้น สมาคมขัวศิลปะจึงได้รับแรงบันดาลใจการสร้างงานศิลปะจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประเด็นในระดับโลกที่ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ไปสู่ระดับสากล ศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริม และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผ่านการรวมตัวเพื่อสร้างผลงานศิลปะในรูปแบบความถนัด และเอกลักษ์เฉพาะตนเพื่อนำมาจัดแสดงภายในงานประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11 และมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลงานเพื่อการกุศลแก่องค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  หลักจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนั้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีพิธีเปิด ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

การสานต่อโครงการ ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” คือการแสดงพลังของนักศิลปะ วัฒนธรรม ภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเพื่อแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาฝุ่นควันในอากาศ (pm 2.5) ที่เรื้อรังมากว่า 10 ปี โดยความประสบผลสำเร็จดังกล่าวฯ นั้นเอง จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรทางศิลปะอย่างสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ได้แสดงถึงพลังของคนทำงานศิลปะเพื่อสะท้อนสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และนำมาเป็นชื่อนิทรรศการประจำปีครั้งที่ 11 ของขัวศิลปะเชียงราย 

ART for AIR มีเจตจำนงที่จะใช้กิจกรรมทางศิลปะและสังคม ในการเคลื่อนไหวผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว โดยการระดมทุนผ่านการจำหน่ายผลงานศิลปะ เพื่อเป็นอีกแรงหนึ่งในการส่งมอบทุนทรัพย์แก่องค์กรหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยนิทรรศการศิลปะจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องจัดแสดงผลงานชั้น 1 ขัวศิลปะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

“ขัวศิลปะ เชื่อมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม”

ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปะในระดับสากลอย่างยั่งยืน


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2