CONCERN: Nitaya Ueareeworakul at NOIR ROW ART SPACE


CONCERN

By Nitaya Ueareeworakul

15 JUL – 27 AUG 2023


ผลงานในนิทรรศการนี้เป็นงานที่สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2563-2566 โดยแนวคิดส่วนหนึ่งในการทำงาน เกิดจากการสำรวจตัวตนของนิตยา เรี่ยวแรงที่ถดถอย รวมถึงความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นตามสังขาร จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่ว่า

“ทำอย่างไรให้เป็นการทิ้งภาระไว้เบื้องหลังและโลกให้ได้น้อยที่สุด ขณะที่เธอยังสามารถทำได้”

ในความเป็นแม่และแม่บ้าน นิตยาได้เริ่มสำรวจสิ่งของที่สะสมและตกค้างตั้งแต่อดีต โดยสิ่งหนึ่งที่พบในหมวดหมู่เหล่านั้นก็คือ วัสดุจำพวกกระดาษ ซึ่งเป็นกระดาษเหลือใช้จากชีวิตประจำวันของเธอและลูก ที่เธอได้เก็บรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2554

อาจมองได้ว่า วัสดุดังกล่าวไม่เพียงเป็นเสมือนตัวแทนของช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนิตยา แต่กลายมาเป็นงานศิลปะที่จัดแสดงในพื้นที่ ในชั่วขณะใดขณะหนึ่งอีกด้วย กล่าวคือความทรงจำของเธอได้ถูกรวบรวมและทำให้เป็นปัจจุบัน ให้ผู้ชมงานรับรู้ในลักษณะประสบการณ์ ณ ตรงหน้า ราวกับเป็นอัตชีวประวัติที่บอกเล่าเรื่องราวของศิลปิน มากไปกว่านั้นสิ่งที่งานชุดนี้นำเสนออาจไม่ได้อยู่ในตัววัสดุอย่างกระดาษหรือที่เราเข้าใจว่าเป็น “กระดาษ” เพียงอย่างเดียว หากแต่นำเสนอมุมมองอื่นๆ ที่สามารถมองวัตถุหนึ่งๆ ได้อย่างหลากหลาย

(ส่วนหนึ่งจากเนื้อหาสำคัญของนิทรรศการ)

นิตยา เอื้ออารีวรกุล Nitaya Ueareeworakul (เกิด 2509, อุดรธานี) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาทัศนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลังจากจบการศึกษา นิตยาได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะมาโดยตลอด รูปแบบผลงานของเธอมีความหลากหลายตั้งแต่ การทำงานจิตรกรรมไปจนถึงการใช้สื่อผสมและการจัดวาง

ซึ่งมักมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวที่สะท้อนให้เห็นถึง ภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และหน้าที่ในสังคมของความเป็นสตรี

นิตยาได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นศิลปินแลกเปลี่ยน workshop residency ในหลายๆ ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เวียดนาม เกาหลีใต้ เคนยา ญี่ปุ่น อินเดีย

ในขณะเดียวกัน เธอเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโครงการแลกเปลี่ยนศิลปินหญิงนานาชาติ Womanifesto ตั้งแต่ปี พ.ศ 2538 จวบจนถึงปัจจุบัน

ได้ก่อตั้ง Baan Womanifesto ที่อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของเธอ ซึ่งนิตยากำลังพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมทางศิลปะ

สำหรับศิลปินหญิงในประเทศและนานาชาติ โดยนิทรรศการ CONCERN ในครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงงานเดี่ยวในรอบ 14 ปีของนิตยา

รับชมรายละเอียดโครงการ Womanifesto >> http://www.womanifesto.com

เปิดงาน วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เปิดให้เข้าชม เวลา 18.00 น. นำชมโดยศิลปิน เวลา 19.00น.

ระยะเวลาจัดแสดง 15 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2566 เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 -19.00 น.

สถานที่ NOIR ROW ART SPACE (นัวโรว์ อาร์ตสเปซ) จ.อุดรธานี

facebook : https://www.facebook.com/NOIRROW


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2