JINGJAI

โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล
JINGJAI WAREHOUSE

โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล

OPENING EVENT HIGHLIGHT 14 FEB. ONLY!
LIVE PERFORMANCE by PICHAI PONGSASAOVAPARK (13:00)
and PICHET KLUNCHUN (15:30)

กิจกรรมพิเศษ วันเปิดนิทรรศการ 14 ก.พ.
การแสดงสด โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ (13:00)
พิเชษฐ กลั่นชื่น (15:30)


ศิลปิน/ARTISTเวลาเปิดทำการ 4 วันต่อสัปดาห์
(ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 30 ก.พ. 2564)
ศุกร์ 10:00 น. – 16:00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 9:00 น. – 16:00 น.
จันทร์ 10:00 น. – 16:00 น.


การเดินทาง
หากมาทางถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองเชียงใหม่(ดอยสุเทพ)
เมื่อข้ามแม่น้ำปิง ชิดซ้าย เลี้ยวเข้า ถนนคำเที่ยง (ถนนอัษฎาธร) ผ่าน ตลาดคำเที่ยงทางซ้ายมือ มุ่งหน้าไปทางคูเมืองเชียงใหม่ ผ่านตลาดจริงใจ
เมื่อข้ามสี่แยก ขับผ่านสามแยก สังเกตทางซ้ายมือ จะพบป้ายนิทรรศการ ART FOR AIR เป็นสัญลักษณ์ สามารถจอดรถได้ภายในพื้นที่สนับสนุนโดย