นิทรรศการ TREE AND PEOPLE ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน โดย Budis Studio

นิทรรศการ TREE AND PEOPLE  15 OCT 2022 – FEB 2023 นิทรรศการ “TREE AND PEOPLE”  15 ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566 ที่ อบอุ่น เดลี่ โรงแรม พุทธรักษา หัวหิน เวลา 11.00 น. – 17.00 น. นี้ ต้นไม้ และ คนเป็นนิทรรศการศิลปะที่นำเสนอความงาม ความรู้สึก และการตื่นรู้ ถึงคุณค่าของต้นไม้และคน ที่ควรตระหนักถึงธรรมชาติ เพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดการร่วมมือกันที่จะร่วมสรรสร้างสิ่งที่งดงาม เกิดสุขในปัจจุบันขณะและอนาคต Tree and People : This art exhibition explores the connection between humanity […]

araya

10 January 2023