นิทรรศการกลุ่มบ้านข้างวัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นพื้นที่สร้างการรับรู้ เข้าใจ ถึงมลภาวะทางอากาศด้วยศิลปะและหัตกรรม 

บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat 

2 MAR – 26 MAR 2023

 

 บ้าน”ข้างวัด” Baankangwat Community of Living Art Family 

 LIVING ARTS & CRAFTS: Artist’s Residence/ Art & Craft Studios/ Artisans & Craftsmen 

ARTIST EXPERIENCES: Workshop & D.I.Y./ Art Events/ Exhibitions 

REFRESHMENTS: Homemade Gelato & Bakery/ Cafe/ Restaurant 

 ชุมชนคนทำงานคราฟท์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมากกว่า 30 ชีวิต ภายใต้ความร่วมมือกันที่จะยกระดับการทำงานฝีมือให้ดี และมีคุณค่า มีความหลากหลายของศิลปะแต่ละแขนง อาทิ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม งานปักผ้า งานย้อมผ้า งานเย็บสมุด งานจักสาน งานเครื่องหนัง เป็นต้น สมาชิกทั้งหมดล้วนเป็นศิลปินที่มีความถนัดเฉพาะด้าน และทำงานฝีมือมาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถเปิดสอน Workshop หรือ D.I.Y. ให้แก่ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเรียนรู้ และทดลองทำ 

เราเชื่อว่าการเติบโตที่ยั่งยืนและมั่นคงจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการร่วมมือกัน และการสร้างชุมชนของพวกเรานั้น นอกจากเป็นการช่วยเหลือกันภายในเครือข่ายคนทำงานฝีมือแล้วยังช่วยให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้รับรู้และเข้าใจถึงคุณค่าในงานฝีมือ รวมถึงได้เรียนรู้และทดลองทำ เพื่อคงไว้ซึ่งงานศิลปะและพัฒนาต่อยอดไปในอนาคต 

จากโปรเจคพัฒนาชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่ให้ ความสนใจ เห็นคุณค่า มอบโอกาสให้ สู่ชุมชนคนทำงานศิลปะและงานคราฟท์ ในเชียงใหม่ คนในชุมชมอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด การเป็นอยู่ของกันและกันได้ เป็นครอบครัวขนาดอบอุ่น ห้อมล้อมไปด้วยความรัก ความห่วงใย และอยากต้อนรับทุกคนที่มาด้วยบรรยากาศเหล่านี้เช่นกัน 

Baan Kang Wat is a craftwork community that consists of more than 30 people. The community is running under the cooperation of the members to elevate the craftsmanship and its value, to have a variety of arts such as painting, sculpturing, embroidering, dyeing, bookbinding, basketry, leatherwork, etc. Every member is an artisan who has the expertise and has been working on craftwork continuously until they can provide the workshop and D.I.Y. for those who would like to learn and try. 

We believe that sustainable and stable growth can be achieved by our collaboration. Forming our community is not only to help one another within the artisan’s connection but also to assist the visitors to perceive and understand the value of handcrafts work. Learning and trying to maintain the artwork and develop in the future are also included. 

From community development projects with appreciated supporters provided opportunities to the arts and crafts community in Chiang Mai. The life of the people in the community was simple, reliance on each other. Exchanging stories like a family Surrounded by love, care and would like to welcome everyone with warm-hearted as well. 

รูปแบบงาน 

นิทรรศการกลุ่มบ้านข้างวัด เป็นผู้สร้างสรรค์งานหัตกรรมประเภทงานเซรามิก งานผ้า งานกระดาษ งานเครื่องประดับ ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับโครงการอย่างการสนับสนุนการแยกขยะลดการใช้พลาสติกในพื้นที่ ออกแบบและสร้างที่อยู่อาศัย รวมถึงสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมต่อธรรมชาติอย่างกลมกลืน อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะทั้งดั่งเดิมและสมัยใหม่ผ่านกิจกรรม Workshop & D.I.Y มีมากกว่า 60 กิจกรรมให้ได้เลือกเรียน ด้วยเหตุนี้ทางโครงการบ้านข้างวัดจึงสนใจเข้าร่วมเพื่อให้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์สุงสุดต่อผู้มาเยี่ยมเยือน เป็นพื้นที่สร้างการรับรู้ เข้าใจ ถึงมลภาวะทางอากาศด้วยศิลปะและหัตกรรม 

วัน เวลา สถานที่ 

2-26 มีนาคม 2566 เวลา 10:00-18:00 น. แกลเลอลรี่ข้างวัด บ้านข้างวัด 

รายชื่อศิลปิน 

– Bookoo Studio 

– Pachana Studio 

– Artist service 7-8 

– 24 Nara 

– 15.28 Studio 

– Phupha Art 


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2