Ride for Air X Critical Mass ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

Ride for Air X Critical Mass 

25 MAR 2023
By Brittany Harm and Jood Jung

 

Ride for Air X Critical Mass

By Brittany Harm and Jood Jung

25 March 2023 start time 18:00 From ไร่ฟอร์ด To ประตูท่าแพ

Bicycle on Road-trip gangster

เนื่องจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบันจากมลภาวะจากการขับขี่รถที่มีเครื่องยนต์ตามท้องถนนเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดควันมลพิษ PM2.5 น้ำมันก็เป็นทรัพยากรหนึ่งที่พวกเราควรที่จะลดการใช้ ทางทีม Critical Mass ซึ่งได้จัดงานรวบรวมผู้ขับขี่รถจักรยานในทุกวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนอยู่แล้ว ผู้ขับขี่รถจักรยานในเชียงใหม่ทั้งหมดรวมตัวเพื่อเป็นการรณรงค์ STOP FUEL (ลดการใช้น้ำมัน),การขับขี่รถจักรยานบนท้องถนนอย่างปลอดภัย ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม

Art for Air ได้รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ Critical Mass จึงได้ร่วมจัดงาน Ride for Air

Jood Jung เลยตั้งชื่องานนี้ว่า Ride for Air ซึ่งเป็นการจัดงานที่รวบรวมผู้ขับขี่จักรยานและจะมุ่งประเด็นถึงการลดมลภาวะจากการขับขี่บนถนนโดยเครื่องยนต์ Brittany Harm เจ้าของงานCritical Mass และช่างซ่อมจักรยานจากUS. ได้สนใจและเข้าร่วมCollabarate ด้วยกัน จะมีบทเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดย DJ รณรงค์ประกาศให้ผู้คนเล็งเห็นถึงสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนไปและผู้คนที่ขับขี่จักรยานมาร่วมปั่นจักรยานพร้อมรณรงค์ไปด้วยกัน


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2