Suvannabhumi Art Gallery  กับนิทรรศการ “The end of imagination” โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่

“The end of imagination” 

Narongyot Thongyu

นิทรรศการ “The end of imagination” 

โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่ (Narongyot Thongyu) 

11 มีนาคม – 28 เมษายน 2023 

Opening reception: 11 March, 6 -9 pm

Location : Suvannabhumi Art Gallery (new location)

https://maps.app.goo.gl/KDxkxMVyG6n7YVuA6?g_st=ic

Phone : 085 705 8443


ในนิทรรศการครั้งนี้ ณรงค์ยศได้นำเอาความจริงของวัสดุที่เป็นได้ดั่งหลักฐานที่เก็บสะมาจากทะเล นำมาเรียงร้อยขึ้นเป็นเรื่องราวของฝูงปลา ซึ่งเป็นตัวแทนของห่วงโซ่อาหาร หรือเหยื่อที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์ทะเล ที่เคยบริโภคเศษขยะที่ล่องลอยอยู่ในท้องทะเลเป็นอาหาร เศษสิ่งของเหล่านั้นอาจเคยเป็นเหยื่อล่อที่เคยทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเลสับสน มันอาจเคยเป็นเบ็ดที่เคยคร่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาก่อน

นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ (Art for Air)


SUPPORT / สนับสนุน


#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2