Suvannabhumi Art Gallery  กับนิทรรศการ “The end of imagination” โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่

“The end of imagination” 

Narongyot Thongyu

 นิทรรศการ “The end of imagination” 

โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่ (Narongyot Thongyu) 

11 มีนาคม – 28 เมษายน 2023 

Suvannabhumi Art Gallery เชียงใหม่ 

 เศษสิ่งของแปลกหน้าที่ถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกยตื้นไว้บนชายหาด เศษขยะเหล่านั้นอาจเคยเป็นเหยื่อล่อที่เคยทาให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศน์ทางทะเลสับสน มันอาจเคยเป็นเบ็ดที่เคยคร่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลมาก่อน ข้าพเจ้าได้นาเอาความจริงของวัสดุที่เป็นดั่งหลักฐานที่เก็บสะสมมาจากทะเล นามาเรียงร้อยขึ้นเป็นเรื่องราวของเหยื่อที่เคยบริโภคเศษขยะในท้องทะเลเป็นอาหาร 


Support / สนับสนุน