ART FOR AIR 2022-23 New


ART for AIR NOWActivities


Why Art?

Stories of travel into hard to reach placesภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึง พฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการ …

Sustainability Expo : 2022

PANEL : ART FOR AIR

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตกลับไม่มีมูลค่า…นั่นคืออากาศ สุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่แจ่มใสขึ้นอยู่กับระบบการหายใจและลมหายใจที่สมบูรณ์ประกอบด้วย อากาศที่บริสุทธิ์และสติ (mindfulness) ลมหายใจ คือ ชีวิต

Art for Air
by ArtBridge Chiang Rai

นิทรรศการประจำปี
ขัวศิลปะ ครั้งที่ 11
“ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

กำหนดส่งผลงาน 20-30 พ.ย. 2565
ระยะเวลาจัดแสดง 24 ธ.ค. 2565 – 28 ก.พ. 2566

Sustainability Expo : 2022

PANEL : ART FOR AIR

สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตกลับไม่มีมูลค่า…นั่นคืออากาศ สุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่แจ่มใสขึ้นอยู่กับระบบการหายใจและลมหายใจที่สมบูรณ์ประกอบด้วย อากาศที่บริสุทธิ์และสติ (mindfulness) ลมหายใจ คือ ชีวิต

Art for Air by ArtBridge Chiang Rai

นิทรรศการประจำปี ขัวศิลปะ ครั้งที่ 11
“ศิลปะเพื่อลมหายใจ”

กำหนดส่งผลงาน
20-30 พ.ย. 2565
ระยะเวลาจัดแสดง
24 ธ.ค. 2565 – 28 ก.พ. 2566


VenuesBAB 2022 : BACC

BAB2022 | CHAOS : CALM

22 OCT 2022 – 27 NOV 2022

กรุงเทพลอยน้ำ ขยะไม่มี / Bangkok is floating, no garbage
วีดีโอจากนิทรรศการ BAB 2022 (Bangkok Art Biennale 2022)
by Kamin Lertchaiprasert 


more information BAB : 2022

YouTube : สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ โปษยานนท์
ประเด็นเกี่ยวกับศิลปะและสิ่งแวดล้อม

YouTube : ภาพบรรยากาศงาน ART FOR AIR / BAB : 2022

YouTube : สัมภาษณ์ศิลปิน ART FOR AIR / BAB : 2022


VS 24 Gallery

26 NOV 2022 – 25 MAR 2023

จัดแสดงผลงานศิลปะบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ภายใต้โปรเจค ART for AIR
ของ อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ปี 2552
ภัณฑารักษ์โดย ชล เจนประภาพันธ์

more information : VS 24 Gallery


สม-ดุล เชียงใหม่

25-27 NOV 2022

“เทศกาลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่” ครั้งที่ 2

ในธีม “Eat Healthy, Breath Happily”
สถานที่จัดกิจกรรม : ป่าในเมือง แม่เหียะ เชียงใหม่

more information : สม-ดุล เชียงใหม่


Palette Artspace

23 OCT – 30 NOV 2022

“Wherever Belong It Whenever Comfort”

นิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของ เพชร สิระ หอมจันทร์

more information : Palette Artspace


Maispace

16 OCT – 31 DEC 2022

“THE OPERATION FINALE”

more information : Maispace


ขัวศิลปะ

24 DEC 2022 – 28 FEB 2023

นิทรรศการประจำปีขัวศิลปะ ครั้งที่ 11

ณ ห้องจัดแสดงผลงานชั้น 1 ขัวศิลปะ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

more information : Art Bridge Chiang Rai


ATTA Gallery

19 JAN – 13 MAR 2023

Trash : Treasure
ขยะ และขุมทรัพย์

จารุพัชร อาชวะสมิต, Sam Tho Duong, ศุภพงศ์ เหล่าธีรศิริ, Gi-ok Jeon,
ฤดี ตันเจริญ, ณรงค์ยศ ทองอยู่, Sayumi Yokouchi

more information : ATTA gallery


ร้านปายฟ้า เชียงใหม่

11 MAR – 30 MAY 2023

“ทะเล การเดินทาง”

โดย เจริญสุข พึ่งเกษมสมบูรณ์


ระหว่างวันที่ : 11 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม : ร้านก๋วยเตี๋ยว ปายฟ้า จ.เชียงใหม่

more information


Studio 88

13 FEB – 30 JUN 2023

“Air Quality, Quality Air”

more information : Studio 88


 Suvannabhumi Art Gallery 

11 MAR -28 APR 2023

 “The end of imagination” 

 โดย ณรงค์ยศ ทองอยู่ 

more information : Suvannabhumi Art Gallery 


NOVA Contemporary

Early 2023

more information


Jing Jai Gallery

APR 2023

more information


Art4C

JUL 2023

more information


ART for AIR 2

นิทรรศการเพื่อลมหายใจ (ครั้งที่ 2)

จากจุดเริ่มต้นในการประชุมเจรจาระหว่างสภาลมหายใจและเครือข่ายศิลปินหลายแขนงในปี พ.ศ. 2562 ที่ผู้เข้าร่วมทุกคนต่างต้องประสบกับปัญหาจากฝุ่นควัน และต้องการมีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์นี้ตามศักยภาพและบทบาทที่เครือข่ายศิลปินจะสามารถทำได้ จึงตกลงร่วมจัดตั้งโครงการ ART for AIR หรือ “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ขึ้น เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดแบกรับได้ แต่จำเป็นต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนร่วมกัน ซึ่งการทำงานร่วมกับบุคลากรในแวดวงศิลปะวัฒนธรรม เชื่อมต่อกับพลังประชาสังคมให้เป็นเอกภาพ เป็นการประสานพลังด้านการแสดงออก การสื่อสาร เพื่อให้ความเข้าใจในปัญหาได้ส่งออกไปอย่างตรงจุด โดยเครือข่ายนักสร้างสรรค์ได้เป็นอีกพลังที่ร่วมผลักดันการสะท้อนปัญหานี้

ปัจจุบัน ART for AIR “โครงการศิลปะเพื่อลมหายใจ” ได้กลายเป็นการแสดงพลังของภาคประชาสังคม นักศิลปะวัฒนธรรมในเมืองเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแสดงจุดยืนในการมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ pm 2.5 ที่เรื้อรังมากว่า 10 ปี เจตจำนงในการใช้กิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม และสังคม เป็นเครื่องมือผลักดันการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง จนถึงระยะยาว ดังนี้ ART for AIR: นิทรรศการเพื่อลมหายใจ (ครั้งที่ 1) จึงเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในวันที่ 3-30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, โกดังจริงใจ ของกลุ่มเซนทรัล The Meeting Room Art Gallery, Dream Space Gallery CNX, Maiiam Museum of Contemporary Art, Chiang Mai Art Museum รวมถึงพื้นที่ทางศิลปะอื่น ๆ และพื้นที่สาธารณะที่ร่วมเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงาน รอบเมืองเชียงใหม่

มาถึงกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งที่ 2 ที่กลุ่ม ART for AIR มีจุดประสงค์ต้องการให้นักสร้างสรรค์ในวงกว้างได้เข้ามามีส่วนร่วมในนิทรรศการครั้งนี้โดยไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ และเทคนิคการทำงาน เราต้องการขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่กลุ่มศิลปิน ภัณฑารักษ์ และพื้นที่ศิลปะในวงที่กว้างขึ้น สู่พื้นที่ทางศิลปะในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ทุกองค์กรได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการเพื่ออากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความประสงค์ให้เกิดเป็นเทศกาลศิลปะ ART for AIR 2 ร่วมกัน โดยเริ่มต้นในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งเราเชื่อว่าความร่วมมือจากพื้นที่ทางศิลปะและบุคลากรของวงการศิลปะ จะร่วมกันทำให้นิทรรศการที่ว่าด้วยการพื้นฟูสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม ได้กลายเป็นเสียงสะท้อนไปสู่สังคมในวงกว้าง แม้ศิลปะจะไม่ได้มีหน้าที่แก้ไขปัญหานี้โดยตรง แต่ความพร้อมใจในการสร้างสรรค์นิทรรศการจะร่วมส่งเสียงให้ปัญหาทางด้านอากาศและสภาพแวดล้อมได้กลายเป็นวาระสำคัญของโลก เราเชื่อว่าความเคลื่อนไหวนี้จะกลายเป็นกระแสธารที่สำคัญของโลกศิลปะในอนาคต และนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน ก่อนที่ทุกปัญหาของสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศจะกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้อีกต่อไป  COMMITTEE / กรรมการ

ที่ปรึกษา

ติรวัฒน์ สุจริตกุล
คามิน เลิศชัยประเสริฐ
ฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช
สุวารี วงค์กองแก้ว
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
อุทิศ อติมานะ

ผู้ประสานงานโครงการ

ชล เจนประภาพันธ์
อุบัติสัตย์
อังกฤษ อัจฉริยโสภณ
ต่อลาภ ลาภเจริญสุข
กิตติมา จารีประสิทธิ์
พลอย เจริญผล
ปรรณ ผลโภค
สุชาติ เหลืองสร้อยทอง
ชานนท์ เสถยรพันธ์
ดีดีเอ็มวายสตูดิโอSupport / สนับสนุน#ARTFORAIRCNX #ARTFORAIR2